Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Cząstki elementarne

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Fizyka

Etykiety

Cząstki elementarne, LHC, CERN, model standardowy, Fizyka kwantowa, mechanika kwantowa, grawiton, akcelerator cząstek, Oddziaływanie słabe, bozon Higgs'a, nukleon, jądro, leptonem, proton, neutron, Higgsa, neutrino, elektron, mion, foton, gluon, oddziaływanie silne, fizyki cząstek, subatomowych, antyczastka, Kvantum, cząstka, atom, kwark, tau, elektromagnetyczny, fermion, orbita elektronu, powłoka elektronowa, wzajemne oddziaływanie, fizyka

Powiązane treści

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Radioaktywność

Radioaktywnością nazywamy proces rozpadu nietrwałych jąder atomowych.

Bomba atomowa (1945)

Bomba atomowa jest jedną z najbardziej niszczycielskich broni w czasach ludzkości.

Eksperyment Rutherforda

Eksperyment Rutherforda udowodnił istnienie dodatnio naładowanych jąder atomów. Wyniki doświadczenia były podstawą do powstania nowego modelu atomu.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Laboratorium Marii Curie

Maria Curie jako jedyna dostała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki, stając się prawdopodobnie najbardziej znaną kobietą w historii nauki.

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla celów pokojowych jak i wojskowych.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Added to your cart.