Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Cyklon i antycyklon w strefie umiarkowanej

Cyklon i antycyklon w strefie umiarkowanej

Cyklony to wiry powietrzne o średnicy sięgającej kilku tysięcy kilometrów, w których powstają chmury i opady.

Geografia

Etykiety

W połowie szerokości cyklon, antycyklon, cyklon, ciśnienie powietrza, niedrożność, Efekt Coriolisa, front ciepły, Zimny ​​front, linia frontu, opadów, turbulencja, Pogoda, atmosfera, chmura, wiatr, powietrze, natura, geografia

Powiązane treści

Sceny

Obraz cyklonu w strefie umiarkowanej

 • 19-05-2011 (12:10 UTC)
 • 19-05-2011 (18:10 UTC)
 • 20-05-2011 (0:10 UTC)
 • 20-05-2011 (6:10 UTC)
 • 20-05-2011 (12:10 UTC)
 • 20-05-2011 (18:10 UTC)
 • cyklon - Zamknięty obszar niskiego ciśnienia, ograniczony koncentrycznymi izobarami.
 • antycyklon - Zamknięty obszar wysokiego ciśnienia, ograniczony koncentrycznymi izobarami.
 • N - Obszar niskiego ciśnienia.
 • W - Obszar wysokiego ciśnienia.

Definicje pojęć:

Cyklon: zamknięty obszar niskiego ciśnienia, ograniczony koncentrycznymi izobarami.

Antycyklon: zamknięty obszar wysokiego ciśnienia, ograniczony koncentrycznymi izobarami.

Efekt Coriolisa: siła zakrzywienia wynikająca z obrotu Ziemi. Powoduje odchylenie od linii prostej toru ruchu ciała w prawo na półkuli północnej, i w lewo na półkuli południowej.

Front atmosferyczny: wąska strefa na pograniczu mas powietrza o różnych temperaturach, której towarzyszą opady.

Ciepły Front: granica pomiędzy ciepłymi i zimnymi masami powietrza nad powierzchnią ziemi. Powoli przesuwające się ciepłe masy powietrza nasuwają się na zimne powietrze, jednocześnie przesuwając je do przodu. Przejściu frontu ciepłego towarzyszą stosunkowo długo trwające opady ciągłe.

Zimny front: granica pomiędzy zimnymi i ciepłymi masami powietrza nad powierzchnią ziemi. Szybciej poruszające się zimne masy powietrza wypierają ku górze powietrze cieplejsze. Zimnemu frontowi towarzyszą często porywy wiatru, ulewne deszcze i burze.

Linie frontu

 • ciepły front - Granica pomiędzy ciepłymi i zimnymi masami powietrza nad powierzchnią ziemi. Powoli przesuwające się ciepłe masy powietrza nasuwają się na zimne powietrze, jednocześnie przesuwając je do przodu. Przejściu frontu ciepłego towarzyszą stosunkowo długo trwające opady ciągłe.
 • zimny front - Granica pomiędzy zimnymi i ciepłymi masami powietrza nad powierzchnią ziemi. Szybciej poruszające się zimne masy powietrza wypierają ku górze powietrze cieplejsze. Zimnemu frontowi towarzyszą często porywy wiatru, ulewne deszcze i burze.
 • N - Obszar niskiego ciśnienia.
 • W - Obszar wysokiego ciśnienia.

Tworzenie się cyklonów

 • młody cyklon
 • stary cyklon
 • cieplejsze powietrze
 • chłodniejsze powietrze
 • ciepły front
 • zimny front
 • ciepły sektor
 • front zokludowany
 • kierunek przemieszczania się cyklonu

Związek cyklonów i antycyklonów

 • antycyklon - Zamknięty obszar wysokiego ciśnienia, ograniczony koncentrycznymi izobarami.
 • cyklon - Zamknięty obszar niskiego ciśnienia, ograniczony koncentrycznymi izobarami.
 • zbieżny strumień powietrza - Powietrze napływające do środka cyklonu. Na półkuli północnej ruch powietrza odbywa się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej ruch ten jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
 • rozbieżny strumień powietrza - Powietrze wypływające na zewnątrz ze środka antycyklonu. Na półkuli północnej przepływ odbywa się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej ruch ten jest odwrotny do kierunku ruchu wskazówek zegara.
 • prąd wstępujący - W środku cyklonu powietrze wznosi się spiralnie ku górze.
 • prąd zstępujący - W środku antycyklonu powietrze przemieszcza się spiralnie ku dołowi.
 • niskie ciśnienie
 • wysokie ciśnienie
 • tworzenie się chmur i opadów - Cyklonowi powstałemu na granicy mas powietrza o różnych temperaturach, pod wpływem prądów wstępujących towarzyszy znaczna ilość opadów.
 • 4000 - 5000 km

Animacja

 • cyklon - Zamknięty obszar niskiego ciśnienia, ograniczony koncentrycznymi izobarami.
 • N - Obszar niskiego ciśnienia.
 • ciepły front - Granica pomiędzy ciepłymi i zimnymi masami powietrza nad powierzchnią ziemi. Powoli przesuwające się ciepłe masy powietrza nasuwają się na zimne powietrze, jednocześnie przesuwając je do przodu. Przejściu frontu ciepłego towarzyszą stosunkowo długo trwające opady ciągłe.
 • zimny front - Granica pomiędzy zimnymi i ciepłymi masami powietrza nad powierzchnią ziemi. Szybciej poruszające się zimne masy powietrza wypierają ku górze powietrze cieplejsze. Zimnemu frontowi towarzyszą często porywy wiatru, ulewne deszcze i burze.
 • N - Obszar niskiego ciśnienia.
 • młody cyklon
 • stary cyklon
 • cieplejsze powietrze
 • chłodniejsze powietrze
 • ciepły front
 • zimny front
 • ciepły sektor
 • front zokludowany
 • kierunek przemieszczania się cyklonu
 • antycyklon - Zamknięty obszar wysokiego ciśnienia, ograniczony koncentrycznymi izobarami.
 • cyklon - Zamknięty obszar niskiego ciśnienia, ograniczony koncentrycznymi izobarami.
 • zbieżny strumień powietrza - Powietrze napływające do środka cyklonu. Na półkuli północnej ruch powietrza odbywa się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej ruch ten jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
 • rozbieżny strumień powietrza - Powietrze wypływające na zewnątrz ze środka antycyklonu. Na półkuli północnej przepływ odbywa się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej ruch ten jest odwrotny do kierunku ruchu wskazówek zegara.
 • prąd wstępujący - W środku cyklonu powietrze wznosi się spiralnie ku górze.
 • prąd zstępujący - W środku antycyklonu powietrze przemieszcza się spiralnie ku dołowi.
 • niskie ciśnienie
 • wysokie ciśnienie
 • tworzenie się chmur i opadów - Cyklonowi powstałemu na granicy mas powietrza o różnych temperaturach, pod wpływem prądów wstępujących towarzyszy znaczna ilość opadów.
 • 4000 - 5000 km

Narracja

Na zdjęciach satelitarnych Ziemi często możemy zobaczyć szybko wirujące formacje atmosferyczne. Kierunek ich obrotu na półkuli północnej odbywa się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej ruch ten jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Te zjawiska związane z ciśnieniem atmosferycznym nazywane są cyklonami i są często oznaczone literą N (duże N).
/2s
Litera N oznacza, że w warstwach przypowierzchniowych, ciśnienie atmosferyczne stopniowo spada im bliżej wnętrza cyklonu, dlatego powietrze, dążąc do wyrównania różnicy ciśnień, przepływa ruchem wirowym do wnętrza.
/2s
Jeśli spowodowany obrotem Ziemi efekt Coriolisa nie działałby, to powietrze przemieszczałoby się prosto w kierunku środka cyklonu. Jednakże w wyniku efektu Coriolisa występuje zakrzywienie toru wiatru na półkuli północnej w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Kiedy ciężkie, zimne powietrze osiągnie środek cyklonu, wypycha lżejsze ciepłe warstwy powietrza ponad siebie. Cyklonowi powstałemu na granicy mas powietrza o różnych temperaturach, pod wpływem prądów wstępujących towarzyszy znaczna ilość opadów.
Powietrze unoszące się w cyklonie opada w strefie wysokiego ciśnienia wokół cyklonu. Po osiągnięciu powierzchni ziemi, powietrze wypływa na zewnątrz z centrum obszaru wysokiego ciśnienia. Pod wpływem efektu Coriolisa, na półkuli północnej wiatry przemieszczają się spiralnie na zewnątrz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. To zjawisko wysokiego ciśnienia atmosferycznego nazywamy antycyklonem.

Granica, gdzie dwie masy powietrza o różnych temperaturach spotykają się nazywa się frontem atmosferycznym. Ciepłe i zimne fronty powietrza rozróżnia się na podstawie tego, która masa powietrza przemieszcza się w kierunku drugiej.

W przypadku frontu zimnego, szybko poruszające się zimne powietrze wypycha lżejsze, ciepłe powietrza do góry. Ciepłe powietrze unosi się tak szybko, że powoduje to dość gwałtowne i intensywne opady deszczu, na małej powierzchni. W przypadku frontu ciepłego, wolno poruszające się ciepłe powietrze nasuwa się na zimne powietrze, jednocześnie przesuwając je do przodu. Przejściu frontu ciepłego towarzyszą stosunkowo długotrwałe opady deszczu na dużym obszarze, przez okres do kilku dni.

Fronty atmosferyczne towarzyszą tworzeniu się cyklonów. Na granicy spotkania się zimnej i ciepłej masy powietrza, pod wpływem różnicy ciśnień, powstają fale, tworzące zawirowania. W wirze, zimne powietrze otacza ciepłe powietrze. Fronty atmosferyczne rozwijają się na granicy zetknięcia się zimnej i ciepłej masy powietrza. W cyklonie można zaobserwować układ zimnego i ciepłego frontu atmosferycznego. Ponieważ front zimny porusza się szybciej niż front ciepły, z czasem zimny front dogania front ciepły, powodując zamknięcie układu frontowego. Zimne powietrze całkowicie blokuje wypychane ku górze ciepłe powietrze, co powoduje, że niskie ciśnienie w środku cyklonu zanika, zawirowania słabną, aż w końcu cyklon rozprasza się.

Powiązane treści

Ciepły front, zimny front

Tam gdzie spotyka się zimne i ciepłe powietrze, powstaje zimny lub ciepły front.

Cyklony tropikalne

Cyklony są wirami powietrznymi o średnicy sięgającej kilkaset kilometrów, w których dochodzi do powstawania chmur i opadów.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na terenach piaszczystych.

Wiatr jako czynnik zewnętrzny, który buduje i niszczy wybrzeża i stepy.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Pioruny

Silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, któremu towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą.

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów powraca na powierzchnię.

Przyrządy meteorologiczne (poziom średni)

Animacja prezentuje przyrządy służące do badania zjawisk atmosferycznych.

System wiatrów monsunowych

Latem monsun niesie opady od strony morza na ląd.

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Urządzenia metereologiczne (poziom podstawowy)

Animacja prezentuje urządzenia służące badaniom zjawisk atmosferycznych.

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry wybrzeży morskich i wiatry spływowe.

Zjawisko El Niño

Anomalia atmosferyczna pojawiająca się mniej więcej co pięć lat w strefie tropikalnej Oceanu Spokojnego.

Added to your cart.