Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Animacja porównuje cykl rozwojowy mchów i paprotników, pomaga zrozumieć cykl rozwojowy innych roślin.

Biologia

Etykiety

Mech, paproć, cykl życia, Nerecznica samcza, podobną strukturę korzenia, łodyżka bez naczyń, podobną strukturę liści, zarodnik, zarodnia, szczecina, dojrzałe mech roślin, kłącze, liść, Mech na poduszki, haploidalna, pokolenie płciowe, gameta, nawożenie, Mejoza, przedrośle, plemnia, rodnia, diploidalne, thalloid rośliny, zygota, Tkanki roślinne, chemotaksja, roślina, biologia

Powiązane treści

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów pozostaje niezmieniona.

Życie w okresie Permu

Ta scena 3D przedstawia florę i faunę ostatniego okresu ery paleozoicznej.

Cykl rozwojowy roślin

Cykl rozwojowy mchów, paproci, nagonasiennych i okrytonasiennych charakteryzuje przemiana pokoleń.

Grzyb kapeluszowy

Grzybnia grzybów kapeluszowych powstaje z zarodników powstałych ze strzępków.

Kukurydza

Jedna z najważniejszych jednoliściennych roślin uprawnych.

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Mamutowiec olbrzymi

Organizm żywy posiadający największą masę na Ziemi.

Nasiono i kiełkowanie

Rośliny dwuliścienne kiełkują dwoma liścieniami a rośliny jednoliścienne jednym liścieniem.

Organy wegetatywne roślin

Te organy są niezbędne do przeżycia i do rozwoju roślin.

Porównanie grzybów jadalnch i grzybów trujących

Niektóre grzyby mogą powodować śmiertelne lub zagrażające życiu zatrucia, inne natomiast są ważnym źródłem pożywienia.

Porównanie owocu rzeczywistego i rzekomego

Ściana zalążni owocu rzeczywistego powstaje z owocolistków, a owoc rzekomy powstaje z innych części kwiatu.

Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych

Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne stanowią dwie duże klasy roślin okrytonasiennych.

Wiosenne rośliny cebulowe

Animacja pozwala nam poznać budowę tulipana, narcyza i krokusa.

Warstwy lasu

Warstwowość różnych rodzajów lasów może być odmienna.

Dąb

Na przykładzie dębu możemy zaobserwować zmiany następujące w wegetacji drzewa w różnych porach roku.

Kasztanowiec

Dzięki tej animacji poznamy zmiany zachodzące w kasztanowcu podczas czterech pór roku.

Porównanie form przeobrażenia

Ametabolia, hemimetabolia i holometabolia są częstymi formami cyklu rozwojowego owadów.

Added to your cart.