Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Ciekawostki geograficzne - Geografia społeczna

Ciekawostki geograficzne - Geografia społeczna

Ta animacja prezentuje wiele interesujących faktów związanych z geografią społeczną.

Geografia

Etykiety

społeczeństwo, przyrost naturalny, gęstość zaludnienia, Dane urodzenia, PKB, Efekt cieplarniany, valuta, zanieczyszczenie powietrza, Glob, mapa, Ziemia, kraje, Mapa świata, ślepy na mapie, kontynent, Geografia, geografia

Powiązane treści

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Kraje świata

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Ciekawostki geograficzne - Astronomia

Ta animacja przedstawia kilka ciekawych faktów dotyczących naszego Układu Słonecznego.

Ciekawostki geograficzne - Geografia fizyczna

Ta animacja prezentuje kilka interesujących faktów z geografii fizycznej.

Formy państwowe (Ustroje polityczne) i języki urzędowe

Sposoby sprawowania władzy państwowej (ustroje polityczne) oraz najczęstsze języki urzędowe w krajach na naszej Ziemi.

Kolonizacja i uniezależnianie się kolonii (dekolonizacja)

Kolory flag kolonialnych mocarstw zostały wymazane z mapy świata przez narody, które ponownie wywalczyły sobie niepodległość.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otoczone są ze wszystkich stron przez oceany.

Mapa administracyjna Chin

Animacja przedstawia najważniejsze jednostki administracyjne w Chinach.

Miasta świata

Animacja jest zestawieniem, pomagającym poprzez zabawę, w zapamiętaniu położenia głównych miast na Ziemi i związanych z nimi ważnych informacji.

Migranci i uchodźcy

Animacja wieloaspektowo prezentuje aktualny kryzys migracyjny i uchodźczy.

Morza i zatoki

Animacja prezentuje największe morza i zatoki morskie Ziemi.

Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Legendarne odkrycia geograficzne na początku nowej epoki nie tylko zmieniły mapy, ich wpływ był bardzo zróżnicowany.

Organizacje polityczne i gospodarcze

W minionych latach powstało wiele politycznych i gospodarczych organizacji, zrzeszających kraje z całego świata.

Państwa Afryki

Dzięki animacji możemy poznać kraj, stolice i flagi państw Afryki.

Państwa Ameryki

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Państwa Azji

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Religie świata w dzisiejszych czasach

Rozmieszczenie geograficzne największych skupisk religii (światowych) jest uwarunkowane przyczynami historycznymi.

Sieci transportowe

Prezentacja głównych dróg i węzłów lądowych, wodnych i powietrznych.

Symbole, atrakcje turystyczne poszczególnych krajów

Animacja pokazuje słynne krajobrazy i formy architektoniczne poszczególnych krajów.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Added to your cart.