Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Reakcja substytucji podczas chlorowania metanu powoduje wymianę atomów wodoru na atomy chlorku, a jako produkt uboczny powstaje HCl.

Chemia

Etykiety

metan, substytucja, Reakcja na zmianę, molekuła chlorku, Reakcja chemiczna, alkan, węglowodory, chlorometan, dichlorometan, trójchlorometan, czterochlorek węgla, molekuła metanu, molekuła chlorometanu, molekuła chlorowodoru, molekuła chloru metylenu, molekuła chloroformu, molekuła czterochlorku węgla, chloru radykalne, chloroform, Halogenek alkilu, typ reakcji, promieniowanie ultrafioletowe, rozkład, homolytic pęknięcie obligacji, przenikania ciepła, produkt uboczny, mechanizm reakcji, rodnik, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Powstawanie chlorometanu

 • cząsteczka metanu
 • cząsteczka chlorku
 • cząsteczka chlorometanu - Jest łatwopalnym, trującym gazem. Wykorzystywany jest między innymi do produkcji silikonu.
 • cząsteczka chlorowodoru - Powstaje jako produkt uboczny tej reakcji. Roztworem chlorowodoru z wodą jest kwas solny, stosowany w gospodarstwach domowych do usuwania kamienia wodnego.
 • wymiana cieplna (300 °C)
 • promieniowanie ultrafioletowe
 • cząsteczka chlorku rozpada się pod wpływem temperatury
 • cząsteczka chlorku rozpada się pod wpływem promieni UV
 • jeden z atomów chlorku odrywa jeden atom wodoru
 • drugi atom chlorku wymienia atom wodoru

Powstawanie chlorku metylenu

 • cząsteczka chloru metylenu - Stosowany w preparatach do wytrawiania powierzchni malowanych, jak również usuwania kofeiny w produkcji kawy bezkofeinowej. Jest substancją trującą i żrącą.

Powstawanie chloroformu

 • cząsteczka chloroformu - Dawniej znajdował zastosowanie w anestezjologii. Obecnie wykorzystywany jest w laboratoriach jako rozpuszczalnik cząsteczek organicznych.

Powstawanie czterochlorku węgla

 • cząsteczka czterochlorku węgla - Jest substancją odtłuszczającą. Dawniej stosowany był jako środek gaśniczy w gaśnicach tetrowych. Jest toksyczny.

Powiązane treści

Metan (CH₄)

Pierwszy człon z szeregu homologicznego alkanów.

Czterochlorek węgla (Tetrachlorometan) (CCl₄)

Bezbarwna, trująca ciecz o słodkawym zapachu. Dobrze rozpuszcza tłuszcze i oleje.

Dichlorometan (CHgClg)

Używany jako środek do usuwania farby, może być wytworzony poprzez chlorowanie metanu w reakcji substytucyjnej.

Trichlorometan (CHCl₃)

Inna nazwa trichlorometanu to chloroform. Używany jest jako rozpuszczalnik laboratoryjny. Dawniej stosowany był w anastezjologii.

Chlor (Cl₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. Zółtozielony gaz o nieprzyjemnym duszącym zapachu, silnie trujący.

Chlorometan (chlorek metylu) (CH₃Cl)

Powstaje w wyniku chlorowania metanu pod wpływem światła lub podwyższonej temperatury.

Chlorowodór (HCl)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, rozpuszczony w wodzie tworzy kwas solny

Fluoro-bromo-chlorometan (CHClBrF)

Cząsteczki konstytutycyjne są swymi lustrzanymi odbiciami, są nienakładalne. Stanowią parę enancjomerów.

Mrówczan metylu (C₂H₄O₂)

Ester kwasu mrówkowego i etanolu, aktywny składnik zapachowy wielu produktów roślinnych.

Addycja

Połączenie dwóch cząsteczek w jedną bez produktów ubocznych.

Reakcja cynku z kwasem solnym

Podczas rozpuszczania się cynku w kwasie solnym powstaje wodór gazowy.

Added to your cart.