Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Reakcja substytucji podczas chlorowania metanu powoduje wymianę atomów wodoru na atomy chlorku, a jako produkt uboczny powstaje HCl.

Chemia

Etykiety

metan, substytucja, Reakcja na zmianę, molekuła chlorku, Reakcja chemiczna, alkan, węglowodory, chlorometan, dichlorometan, trójchlorometan, czterochlorek węgla, molekuła metanu, molekuła chlorometanu, molekuła chlorowodoru, molekuła chloru metylenu, molekuła chloroformu, molekuła czterochlorku węgla, chloru radykalne, chloroform, Halogenek alkilu, typ reakcji, promieniowanie ultrafioletowe, rozkład, homolytic pęknięcie obligacji, przenikania ciepła, produkt uboczny, mechanizm reakcji, rodnik, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Metan (CH₄)

Pierwszy człon z szeregu homologicznego alkanów.

Czterochlorek węgla (Tetrachlorometan) (CCl₄)

Bezbarwna, trująca ciecz o słodkawym zapachu. Dobrze rozpuszcza tłuszcze i oleje.

Dichlorometan (CHgClg)

Używany jako środek do usuwania farby, może być wytworzony poprzez chlorowanie metanu w reakcji substytucyjnej.

Trichlorometan (CHCl₃)

Inna nazwa trichlorometanu to chloroform. Używany jest jako rozpuszczalnik laboratoryjny. Dawniej stosowany był w anastezjologii.

Chlor (Cl₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. Zółtozielony gaz o nieprzyjemnym duszącym zapachu, silnie trujący.

Chlorometan (chlorek metylu) (CH₃Cl)

Powstaje w wyniku chlorowania metanu pod wpływem światła lub podwyższonej temperatury.

Chlorowodór (HCl)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, rozpuszczony w wodzie tworzy kwas solny

Fluoro-bromo-chlorometan (CHClBrF)

Cząsteczki konstytutycyjne są swymi lustrzanymi odbiciami, są nienakładalne. Stanowią parę enancjomerów.

Mrówczan metylu (C₂H₄O₂)

Ester kwasu mrówkowego i etanolu, aktywny składnik zapachowy wielu produktów roślinnych.

Addycja

Połączenie dwóch cząsteczek w jedną bez produktów ubocznych.

Reakcja cynku z kwasem solnym

Podczas rozpuszczania się cynku w kwasie solnym powstaje wodór gazowy.

Added to your cart.