Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Chichén Itzá (XII wiek)

Chichén Itzá (XII wiek)

Niegdyś legendarna stolica imperium Majów i Tolteków znajdowała się na terytorium dzisiejszego Meksyku.

Historia

Etykiety

Chichén Itzá, Maya osób, Toltec, Meksyk, Jukatan, Ameryka Środkowa, Światowe Dziedzictwo, architektura, cmentarz, Hiszpańscy konkwistadorzy, piramida, tubylec, średniowiecze, podbój, Ameryka, historia, stolica, wojna domowa

Powiązane treści

Pytania

 • Na terenie którego dzisiejszego państwa znajdowało się Chichen Itza?
 • Częścią jakiej kultury było miasto Chichen Itza?
 • Do czego odnosi się określenie "cenote"?
 • Najprawdopodobniej w którym wieku Majowie założyli miasto Chichen Itza?
 • Która cywilizacja założyła Chichen Itza?
 • Który europejski naród zdobył w 1531 r. Chichen Itza?
 • Kiedy Hiszpanie zdobyli Chichen Itza?
 • Jak nazywał się hiszpański konkwistador, który zdobył Chichen Itza?
 • Która budowla NIE znajdowała się w mieście Chichen Itza?
 • Ku czci kogo wzniesiono największą świątynię-piramidę Chichen Itza?
 • Na którym półwyspie znajdował się Chichen Itza?
 • Jak wysoka była Piramida Kulkana bez znajdującej się na szczycie świątyni?
 • Z ilu schodów składało się wejście na Piramidę Kulkana?
 • Przez co trzeba było przerzucić piłkę podczas gry Majów i Tolteków?
 • Jakiej długości było boisko znajdujące się w Chichen Itze?
 • Jaką funkcję, według badaczy, mogła pełnić kopuła "Ślimaka"?
 • Czyj posąg mógł stać przed wejściem do Świątni Wojowników?
 • Ile wynosił przekrój Świętego cenote?
 • Z jakiej skały jest zbudowany Półwysp Yukatan?
 • Jakie ofiary składano przy Świętym canote Bogowi Deszczu podczas susz?
 • Jaką nazwę nadali Hiszpanie piramidzie Kulkana?
 • Czym było Tzompantli?
 • Od czego otzymało nazwę "Ślimak"?
 • Co NIE było częścią miasta Chichen Itza ani jego okolic?
 • Gdzie ustawiony był tron Jaguara?
 • Ile wynosiła długość krawędzi boków piramidy Kulkana?
 • Który gatunek zwięrzęcia pojawia się na płaskorzeźbach zdobiących budynki Chichen Itza?
 • Na czym polegała niezwykłość postawy ciała posągów Chac Mool?
 • Z czego wykonano piłkę do gry środkowoamerykańskiej?
 • Podczas prac przy którym budynku odkryli archeolodzy tron Jaguara?
 • W którym kierunku patrzy zwierzę tronu Jaguara?
 • Jaki kolor miał pierwotnie tron Jaguar?
 • Z czego wykonano oczy tronu Jaguara?
 • Jakie zwierzę przedstawia tron znaleziony we wnętrzu piramidy Kukulkana?

Sceny

Chichen Itza

 • Święta cenote - Charakterystyczne leje krasowe. Podczas suszy składano tutaj ofiary z ludzi.
 • Tzompantli - Ściana czaszek. Miejsce, w którym gromadzono czaszki ofiar sakralnych.
 • Wzniesienie Wenus
 • Świątania "Zamek" - Hiszpańscy konkwistadorzy nazwali tak (El Castillo) świątynię wzniesioną Bogowi Pierzastemu Wążowi (Kukulkan).
 • Świątynia Wojowników - Piramida schodowa, na szczycie której znajduje się podzielona na dwie cele świątynia.
 • rynek
 • filary
 • Xtoloc cenote
 • budynki mieszkalne
 • pola uprawne
 • boisko do gry w piłkę - Miejsce rytualnych gier sportowych Ameryki Środkowej.
 • wzniesienie jaguarów i orłów
 • Świątynia Arcykapłanów - Inaczej zwana Osario. Podobna do piramidy Kulkana lecz znacznie mniejsza schodkowa świątynia piramida. Swoją nazwę otrzymała od jednego ze swoich odkrywców, Edwarda H.Thompsona.
 • "Ślimak" - El Caracol. Swoją nazwę otrzymała od biegnących w jej wnętrzu schodów. Jej wyjątkowość polega na tym, że jej forma odbiega od charakterystycznego dla budowli Majów kształtu czworokąta. Być może służyła jako obserwatorium astrologiczne.
 • Klasztor Zakonnic - Swoją nazwę (Las Monjas) otrzymał od Hiszpanów. W rzeczywistości był budynkiem rządowym, mógł być pałacem. Jest on najlepiej zachowynym budynkiem Chichen Itza.

Miasto Chichen Itza, znajdujące się w Ameryce Środkowej na terenie dzisiejszego Meksyku zostało założone przez Majów w V wieku. Aglomeracja zbudowana na wapiennym Półwyspie Yuctata w X wieku została zajęta przez Tolteków. Obydwa ludy zawarły sojusz wojskowy a Chichen Itza stało się stolicą imperium Majów i Tolteków.

Podczas wojny domowej, która wybuchła w XIII wieku, większość budynków miasta spłonęła. Chichen Itza straciło swoją rolę i zaczęło podupadać.

W 1531 roku przybyli hiszpańscy konkwistadorzy pod przywództwem Francisco de Montejo. Zajęli miasto a Majowie przenieśli się w głąb lądu.

Miasto zostało odkryte w XIX wieku przez europejskich podróżników. Wkrótce rozpoczęły się archeolgiczne prace odkrywcze. Lecz nawet dziś istnieją jeszcze nieodkryte części Chichen Itza.

W 1988 roku ruiny tego wyjątkowego miasta zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2007 roku w wyniku międzynarodowego głosowania zostało ogłoszone siedem nowych cudów świata. Miasto Chichen Itza znalazło się na tej znamienitej liście. Jest ono dzisiaj najczęściej odwiedzanym miejscem w Meksyku. Co roku odwiedza go milion dwieście tysięcy turystów.

Święta cenote

 • ok. 60 m
 • ok. 27 m
 • oczko wodne - Zapadnięte jaskinie skał krasowych. Przyjmują kształt niemal regularnego okręgu. Były ważnym źródłem słodkiej wody.
 • ofiary - Podczas suszy w ten sposób próbowano przebłagać Boga Deszczu.

Na zbudowanym ze skał wapiennych Półwyspie Yucatan nie ma rzek. Jest natomiast kilka naturalnych, okrągłych lejów krasowych, które powstały na skutek zapadnięcia się powierzchniowej warstwy skalnej. Te studnie, zwane cenote, są źródłem wody pitnej dla mieszkańców półwyspu.

Święta cenote mogła być najważniejszą studnią Chichen Itza. W okresach suszy ludność składała tu przypuszczalnie ofiary Bogowi Deszczu. Szkielety ludzkie odkryte przez archeologów na dnie cenote są dowodem na to, że podczas tych rytuałów składano w ofierze także ludzi.

Boisko do gry w piłkę

 • Świątynia Jaguara
 • wzniesienie
 • ławka
 • pierścień z kamieni - Ustawiony w pionie. Ustawiono go przeważnie na wysokości 6 m przy linii środkowej.
 • boisko - Dzięki swojemu kształtowi i materiałom budowlanym posiada niezwykłą akustykę. Budowla Chichen Itze jest największą taką budowlą w Ameryce Środkowej.
 • 30 m
 • ok. 95 m
 • 8 m

W Chichen Itza znajduje się największe w Ameryce Środkowej boisko do gry w piłkę. Boisko leżące na terenie o długości 168 m i szerokości 70 m, ograniczają dwie ściany boiska o długości 90 m.

Na linii środkowej każdej z nich, przeważnie na wysokości 6 metrów, znajdował się kamienny pierścień. Gracze musieli przez ten pierścień przerzucić twardą, gumową piłkę, nie używając do tego kończyn.

Gra naturalnie posiadała także rytualne elementy. Boisko traktowano jako obszar przejściowy pomiędzy światem ludzi i zaświatami.
Płaskorzeźby zdobiące ściany muru świadczą o tym, że członków drużyny przegranej składano w ofierze. Zabicie kapitana drużyny przegranej było prawdopodobnie zadaniem kapitana drużyny zwycięzców.

Tzompantli

 • podest
 • płaskorzeźby - Czaszki są dekoracją ściany podestu. Odnajdujemy pomiędzy nimi czaszki, orły jedzące serca ofiar i szkielety wojowników.

Tzompantli to wyjątkowa budowla charakterystyczna dla Azteków, Majów i Tolteków.

Można ją nazywać ścianą czaszek lub tronem czaszek. Czaszki jeńców wojennych bądź ludzi rytualnie złożonych w ofierze były dziurawione a następnie nabijane na pionowe (lub poziome) pale. Te z kolei ustawiano na podniesieniu, wystawiając czaszki na widok publiczny.

Świątania "Zamek"

 • świątynia - Na szczycie piramidy znajduje się świątynia o wysokości 6 m, przy której składano ofiary z ludzi.
 • 91 shodów - Widoczne są na każdym z boków piramidy, wznoszą się pod kątem 45 stopni.
 • 9 tarasów - Mają kształt czworokąta, każdy z nich ma 2,5 m wysokości.
 • 6 m
 • 30 m
 • 55 m

Jedną z najważniejszych budowli Chichen Itza jest schodkowa świątynia-piramida, zwana przez hiszpańskich konkwistadorów Zamkiem (El Castillo). Świątynię w późniejszym okresie poświęcono Pierzastemu Wężowi, bogowi Majów Kukulkanowi. Według badań piramida została wzniesiona na starszej, mniejszej piramidzie. Podstawa budowli, która wynosi 55 m długości, jest ustawiona zgodnie z czterema stronami świata. Piramida mająca wysokość 30 m składa się z 9 tarasów. Na szczyt prowadzą wznoszące się pod kątem 45° schody, z których każdy posiada 91 stopni. na najwyżej położonym tarasie wzniesiono 6 metrową świątynię.

Podczas prac archeologicznych w jednej z wewnętrznych komór starszej piramidy znajdującej się w podstawie piramidy Kukulkana, znaleziono posągi Chac Moola i Jaguara. Pierwszy z nich służył do składania ofiar a drugi używano jako tron.

Świątynia Wojowników

 • piramida schodkowa
 • świątynia
 • Chacmool - Charakterystyczny posąg prekolumbijski Ameryki Środkowej. Postrzegano go przeważnie jako Boga Deszczu.
 • filary

Centralny element zespołu budowli otrzymał nazwę od filarów, na płaskorzeźbach których obrazowano wojowników. Ciekawostką jest, że każdy z wojowniów znajdujących się na filarach holu przedstawia innego osobnika. Na szczycie piramidy schodkowej, na przeciwko rzędu schodów stoi posąg Chac Moola. Za nim znajduje się wejście do świątyni.

Świątynia Arcykapłanów

 • świątynia
 • piramida schodkowa
 • schody

Świątynia schodkowa nazywana również Osario to mniejsza kopia świątyni piramidy zwanej Zamkiem. Ze znajdującej się na szczycie świątyni prowadziły schody do wnętrza znajdującej się 12 metrów niżej komory.

Archeologowie znaleźli w komorze znaleziska związane z pochówkiem - skąd pochodzi wcześniejsza nazwa komory "Grobowiec Arcykapłanóów", którą nadał jej prowadzący tu pod koniec XiX wieku badania archeolog Edward H. Thomson.

Dzisiejszi archeolodzy nie zgadzają się z jego opinią gdyż według nich budowla nie służyła jako grobowiec.

"Ślimak"

 • obserwatorium - Według jednej z popularnych koncepcji jego okna i drzwi wykonano w taki sposób, aby można je było wykorzystać do obserwacji różnych zjawisk astrologicznych.
 • podest w kształcie kwadratu

Kopulasta budowla, spoczywająca na rozległej czworokątnej platformie, otrzymała swoją nazwę od ułożonych w kształcie ślimaka schodów (El Caracol).

Ciekawostką jest to, że jej konstrukcja nie jest zgodna ze schematem architektonycznym Majów, gdyż podstawa budowli ma formę koła a nie prostokąta.

Według niektórych przypuszczeń budowla mogła służyć jako obserwatorium astronomiczne. Ustawienie i kształt okien i drzwi bowiem dostosowano do niektórych zjawisk astrologicznych (np. Tranzyt Wenus).

Klasztor Zakonnic

Budowla, która otrzymała nazwę "Klasztor Zakonnic" (lub Klasztor) od hiszpańskich konkwistadorów, jest dzisiaj najlepiej zachowanym budynkiem miasta Chichen Itza. Perła architektoniczna Tolteków, wbrew swojej nazwie, była pałacowym budynkiem rządowym.

Chacmool

Posągi Chac Mool są charakterystycznymi dziełami prekolumbijskiej cywilizacji Ameryki Środkowej. Przedstawiają one figurę ludzką leżącą na plecach i opierającą się na łokciach. Głowa obrócona jest pod kątem 90 stopni i spoglądaj na bok.

Nazwa statuy nie jest pochodzenia indiańskiego, a została nadana przez jednego z badaczy Chichen Itza, Augustusa le Plongeona.

Posągi najprawdopodobniej miały związek z rytuałem składania ofiar. Wskazuje na to wykonany na ich brzuchu okrągły, płaski półmisek. Na nim mogły być składane dary ofiarne. W ten sposób Chac Mool pełnił rolę pośrednika pomiędzy światem ludzi a bogów.

Widoczną w animacji statułę Chac Mool badacze znaleźli w komorze starej piramidy znajdującej się wewnątrz piramidy Kukulkana w pobliżu tronu Jaguara.

Tron Jaguara

W latach 20. i 30. XX wieku archeolodzy pracujący na wykopaliskach w Chichen Itza odkryli komorę ukrytą wewnątrz piramidy Kukulkan.

Na środku odkrytej komory znaleziono posąg Chac Mool a w pobliskiej mniejszej komorze tron w kszatłcie jaguara.

Jaguar, odwracający głowę w lewą stronę pod kątem 90 stopni miał pierwotnie kolor czerwony. Artyści oczy i ozdoby na ciele jaguara wykonali z kamieni jade.

Animacja

Narracja

Miasto Chichen Itza znajdowało się na terenie dzisiejszego Meksyku, na Półwyspie Yukata. Zostało założone przez Majów, którzy w późniejszym okresie zawarli sojusz z ich najeźdźcami, Toltekami. Obydwa narody wyniosły Chichen Itza na stolicę imperium, tworząc w niej szczególną mieszankę kultury i sztuki.

W centralnych punktach miasta wznoszono najważniejsze świątynie, spośród których największe znaczenie miała schodkowa świątynia-piramida, poświęcona Bogowi Kulkanowi.

Niedaleko budowli zwanej przez Hiszpanów "Zamkiem" powstało największe w Ameryce Środkowej boisko do gry w piłkę. Zakończeniem tego rytualnego wydarzenia sportowego była przeważnie charakterystyczna dla kultury tej cywilizacji ofiara składana z ludzi.

Po drugiej stronie otwartej przestrzeni wzbogaconej podestami znalazła się znana z rzeźbionych filarów Świątynia Wojowników.
Nieco dalej od otoczonych kolumnadą placów publicznych wznosiła się Świątynia Arcykapłanów, miniatura piramidy Kulkana.

Niedaleko od niej stał budynek zwany "Ślimakiem", służący prawdopodobnie jako obserwatorium astronomiczne.

Miasto otaczały pola uprawne. Wodę do podlewania pól, wodę pitną dla ludzi i dla zwierząt zapewniały naturalne zbiorniki wodne, cenote. Większość budynków mieszkalnych znajdowała się na obszarach poza miastem.

Po przybyciu hiszpańskich konkwistadorów mieszkańcy opuścili miasto, które powoli straciło na swoim znaczeniu. Podróżnicy i badacze w XIX i XX wieku na nowo odkryli jego wyjątkowość. Dzisiaj jest ono wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i jest jednym z obiektów siedmiu nowych cudów świata.

Powiązane treści

Tenochtitlan (XV wiek)

Wspaniałość legendarnej stolicy rozwiniętej cywilizacji Imperium Azteków wprowadzała w zachwyt nawet hiszpańskich konkwistadorów.

Władca Azteków (XV wiek)

Władca Azteków stał na czele Imperium o militarnym charakterze i despotycznym ustroju.

Wojownicy Azteków (XV wiek)

Wojownicy azteccy mimo swojego przerażającego wyglądu nie potrafili prymitywną bronią zatrzymać hiszpańskich najeźdźców.

Formy państwowe (Ustroje polityczne) i języki urzędowe

Sposoby sprawowania władzy państwowej (ustroje polityczne) oraz najczęstsze języki urzędowe w krajach na naszej Ziemi.

Imperia współczesne

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Machu Picchu (XV wiek)

Znajdujące się w Peru dawne miasto Inków jest jednym ze Światowych Dziedzictw Kulturowych UNESCO.

Państwa Ameryki

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Santa Maria (XV wiek)

Okrętem flagowym epokowej wyprawy Krzysztofa Kolumba była trzymasztowa karaka o nazwie Santa Maria.

Symbole, atrakcje turystyczne poszczególnych krajów

Animacja pokazuje słynne krajobrazy i formy architektoniczne poszczególnych krajów.

Teotihuacan (IV wiek)

To miasto, majestatyczne nawet jako ruina, było największym i najludniejszym miastem Ameryki okresu prekolumbijskiego.

Wojownik Inków (XV wiek)

Prymitywna broń wojowników Inków okazała się niewystarczająca w walce z hiszpańskimi konkwiskadorami.

Zakazane Miasto (Pekin, XVII w.)

Zakazane Miasto to jeden z najbardziej imponujących, a zarazem najbardziej zagadkowych obiektów zabytkowych z okresu cesarskich Chin.

Konkwistador (XVI w.)

Hiszpańscy konkwistadorzy swój ogromny sukces zawdzięczali głównie swojej zbroi i broni palnej.

Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Legendarne odkrycia geograficzne na początku nowej epoki nie tylko zmieniły mapy, ich wpływ był bardzo zróżnicowany.

Piramida Dżesera (Sakkara, XXVII wiek p.n.e.)

Piramida schodkowa zbudowana w XXVII wieku p.n.e. była pierwszą piramidą starożytnego Egiptu.

Ziggurat (Ur, 3 tysiąclecie p.n.e.)

Zigguraty były to charakterystyczne wieże świątynne w starożytnej Mezopotamii, wznoszone w środkowej części miasta.

Obszary krasowe (poziom podstawowy)

Na obszarach krasowych powstają różne krasowe formy powierzchni takie, jak ponory czy stalagmity.

Added to your cart.