Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Butan (C₄H₁₀)

Czwarty człon szeregu homologicznego alkanów.

Chemia

Etykiety

butan, nasycony węglowodór, alkan, parafina, homologiczne serii, izomerem konstytucyjnym, pojedyncze wiązanie, wiązanie kowalencyjne, wiązanie sigma, otwarty łańcuch, izomer, gaz ziemny, LPG, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Alkany

Alkany to węglowodory nasycone, które można ułożyć w szereg homologiczny.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol zawierający 4 atomy węgla, używany jako rozpuszczalnik przy produkcji kosmetyków, jak równiż jako paliwo.

Cis-2-buten (C₄H₈)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, którego izomerem geometrycznym jest trans-2-buten.

Cykloheksan (C₆H₁₂)

Bezbarwna ciecz, dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, natomiast bardzo słabo w wodzie.

Added to your cart.