Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Bryły obrotowe

Jeśli obrócimy płaską figurę geometryczną wokół prostej na jej płaszczyźnie, otrzymamy bryłę obrotową.

Matematyka

Etykiety

Bryły obrotowe, Stożek ścięty, stożek, cylinder, kula, Trójkąt równoramienny, prostokąt, Trapez równoramienny, krąg, tworząca, promień, płaszcz, koło podstawy, górna podstawa, Geometria przestrzeni, matematyka

Powiązane treści

Bryły obrotowe (zbudowane z prostokąta)

Jeżeli prostokąt obrócimy wokół prostej będącej jego bokiem lub wokół jego własnej osi wówczas otrzymamy specjalne bryły obrotowe.

Bryły walcowe

Zapoznając się z różnymi typami walca możemy równocześnie poznać ich płaszczyzny boczne.

Ciekawe płaszczyzny

Wstęga Möbiusa i butelka Kleina są takimi szczególnymi dwuwymiarowyi przestrzeniami, które posiadają tylko jedną stronę.

Graniastosłupy

Animacja pozwoli nam poznać graniastosłupy, należące do brył geometrycznych, i ich typy, począwszy od prostych po prawidłowe.

Grupowanie brył

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 1.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 2.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 3.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 4.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Kula

Kulą nazywamy zbiór takich punktów w przestrzeni, których odległości od pewnego punktu nie są większe od pewnej zadanej odległości.

Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię wielokątów, jak również powierzchnię i objętość brył.

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów równoramiennych jako powierzchni bocznych.

Powierzchnia kuli (wizualizacja)

Powierzchnię kuli (sferę) stanowią punkty w przestrzeni, których odległości od środka kuli są równe promieniowi.

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając rzutem izomerycznym poprawność naszych rozwiązań.

Krzywa stożkowa

Krzywa stożkowa jest taką krzywą, która powstaje w wyniku przecięcia powierzchni stożkowej płaszczyzną.

Added to your cart.