Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Biogazownia

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku węgla: energia pozyskiwana jest poprzez spalanie metanu.

Geografia

Etykiety

Biogazownia, biogaz, prąd elektryczny, produkcja energii, energia alternatywna, stacja tankowania biogazu, generator, turbina, elektrownia, metan, fermentacja, paliwo, Energia, przyjazny dla środowiska, ciepło, Kompost, Ochrona środowiska, geografia

Powiązane treści

Metan (CH₄)

Pierwszy człon z szeregu homologicznego alkanów.

Żarówka Edisona

Edison, amerykański elektrotechnik, w 1879 roku wynalazł żarówkę, która zmieniła codzienne życie ludzi.

Auta przyjazne dla środowiska

Połączenie napędu benzynowego z elektrycznym pozwala na zmniejszenie wydalania szkodliwych spalin.

Bakterie (poziom zaawansowany)

Bakterie to mikroorganizmy o budowie prokariotycznej.

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Jak działa akcyjna turbina parowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie akcyjnej turbiny parowej.

Jak działa bateria i kolektor słoneczny?

Animacja przedstawia wykorzystanie energii słonecznej.

Nikola Tesla i jego laboratorium (Shoreham, USA)

Ten inżynier, elektryk i wynalazca, zajmujący się głównie elektrotechniką był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych postaci drugiej rewolucji przemysłowej.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Rodzaje zagród wiejskich i wsi

Struktura układów przestrzennych zagród wiejskich i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze zależą od naturalnych warunków geograficznych regionu.

Transformator

Transformator jest urządzeniem służącym do zmiany napięcia elektrycznego.

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Added to your cart.