Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Chemia

Etykiety

Beta-D-rybozy, węglowodan, monosacharydem, cukier, pentose, aldopentoza, aldozową, Kwas nukleinowy, nukleotyd, RNA, ATP, NADH, Chemia organiczna, chemia, biologia

Powiązane treści

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

Koenzym A

Koenzym będący przenośnikiem grup acylowych w reakcjach enzymowych.

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu, adeniny i guaniny).

2-dezoksy-beta-D-ryboza (C₅H₁₀O4)

Komponent DNA, który zawiera o jedną grupę hydroksylową mniej niż β-D-ryboza.

D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Ryboza w formie łańcuchowej, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

NAD,NADP,NADPH

NADPH to koenzym ważny w procesach przemiany materii jako nośnik H, NAD występuje jako reduktor, a NADP głównie jako utleniacz.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Puryna (C₅H₄N₄)

Puryna jest heterocyklicznym związkiem organicznym z zawartością azotu. Jest podstawą dwóch zasad azotowych adeniny i guaniny

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Added to your cart.