Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Benzen (C₆H₆)

Benzen (C₆H₆)

Benzen jest najprostszym przedstawicielem związków aromatycznych.

Chemia

Etykiety

benzen, Molekuła benzenu, węglowodór aromatyczny, areny, pojedyncze wiązanie, wielu obligacji, przeniosły obligacji, Kekule, smoła węglowa, wiązanie sigma, wiązanie pi, pierścień aromatyczny, Chemia organiczna, węglowodory, Molekuła, chemia

Powiązane treści

Fenol (C₆H₅OH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych związków hydroksylowych.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Anilina (C₆H₅NH₂)

Najprostsza amina aromatyczna. Nazwa naukowa: fenyloamina.

Kwas benzoesowy (C₆H₅COOH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych kwasów karboksylowych.

Styren (winylobenzen) (C₈H₈)

Bezbarwna ciecz o zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

Etan (C₂H₆)

Drugi człon szeregu homologiczego alkanów o budowie normalnych łańcuchów.

Eten (etylen) (C₂H₅OH)

Pierwszy człon szeregu homologicznego alk-1-enu.

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Pierwszy węglowodór z szeregu homologicznego alkinów.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych.

Pirydyna (C₅H₅N)

Organiczny związek heterocykliczny z grupy azyn, który jest bezbarwną cieczą o nieprzyjemnym zapachu i trujących właściwościach.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Added to your cart.