Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Belgrad (XV wiek)

Belgrad (XV wiek)

Belgradzki zamek był ważnym elementem ówczesnego systemu węgierskich fortyfikacji granicznych.

Historia

Etykiety

Nándorfehérvár, łańcuch fortyfikacji, Zamek, kamienny zamek, cytadela, Belgrad, Dunaj, Sawa, port wojenny, Obrona, twierdza

Powiązane treści

Pytania

 • Kto był papieżem w czasie słynnej bitwy pod Belgradem (1456)?
 • Kiedy udało się Turkom zdobyć Belgrad?
 • U zbiegu których rzek leży Belgrad?
 • Kiedy miała miejsce słynna bitwa pod Belgradem?
 • Jaką nazwę nosiło dawniej (w XV w.) to miasto?
 • Stolicą którego kraju jest obecnie Belgrad?
 • Kiedy armia turecka zdobyła Konstantynapol?
 • Kto panował na tronie węgierskim w czasie słynnej bitwy pod Belgradem?
 • Jaka była w przybliżeniu liczebność obrońców twierdzy?
 • Jaki czyn wiąże się z imieniem Tytusa Dugovicsa?
 • Jaka była w przybliżeniu liczebność oblegających wojsk tureckich?
 • Co zadecydowało o przebiegu bitwy pod Belgradem?
 • Co było najbardziej niebezpieczną formacją armii tureckiej podczas oblężeń twierdz?
 • Jaki los spotkał Jánosa Hunyadi po zwycięstwie w bitwie pod Belgradem?
 • Kto dowodził armią węgierską?
 • Kto dowodził chrześcijańskim wojskiem, przybywającym na odsiecz Belgradowi?
 • W jaki sposób upamiętnia się dziś zwycięstwo w bitwie pod Belgradem?
 • Kto dowodził armią osmańską oblegającą Belgrad?
 • Kto od początku dowodził obroną Belgradu?

Sceny

Belgrad

 • Dunaj
 • Dolne miasto
 • Wieża Jaksicza
 • wnętrze zamku
 • Misato na Wodzie
 • Wieża młyńska
 • Brama południowo wschodnia
 • port
 • Sawa
 • Górne miasto
 • Południowe miasto dolne
 • dziedziniec
 • Brama południowa
 • twierdza
 • Brama Zindana
 • port wojenny
 • Wieża Nebojsa

Twierdza

Miasto na Wodzie

Kaplica w Dolnym mieście

Wieża Nebojsa

Brama Zindana

Brama południowa

Animacja

Spacer

Narracja

Belgrad, położony przy ujściu Sawy do Dunaju, jest obecnie stolicą Serbii. Największy rozkwit miasta przypadł na średniowiecze, na okres panowania Stefana IV Lazarevića, serbskiego despoty. Władca wybudował nad miastem zamek z twierdzą i wieżami. Jego następca, Jerzy I Branković zwrócił miasto Zygmuntowi Luksemburskiemu, królowi Węgier, na podstawie traktatu z 1426 roku, zawartego przez jego ojca w miejscowości Tata. Belgrad stał się wówczas ważnym ogniwem południowej linii obronnych zamków granicznych, nadzorowanej przez dowódcę Pipo z Ozoru.

Miasto dzieliło się na cztery główne części: Miasto na wodzie, Dolne miasto, Górne miasto i twierdzę. Do miasta prowadziło kilka ufortyfikowanych bram.

Strukturę miasta uzupełniał służący celom gospodarczym port handlowy oraz służący celom militarnym port wojskowy.

Konstrukcja zamku odpowiadała ówczesnym zasadom architektonicznym: mury były wysokie, ale stosunkowo cienkie. W najlepszym do obrony miejscu wzniesiono twierdzę, serce Belgradu.

Ze względu na położenie geograficzne miasto było celem ataków głównie dla najeźdźców z południa.
Turcy dwa razy bezskutecznie oblegali Belgrad: w 1440 i w 1456 roku. Zwycięstwo, jakie odnieśli obrońcy twierdzy w tym ostatnim oblężeniu, obrosło legendą. Bitwę, w której wsławili się Jan Hunyadi, Mihály Szilágyi i Jan Kapistran, upamiętnia zwyczaj bicia w kościelne dzwony w południe.

Belgrad nie uniknął jednak smutnego losu: w 1521 roku zdobyty został przez armię Sulejmana Wspaniałego (co Turcy zawdzięczali przede wszystkim swojej artylerii), który na długi czas wcielił miasto do Imperium Osmańskiego.

Powiązane treści

Bitwa pod Belgradem (4-22 lipca 1456 r.)

Południowe bicie w dzwony upamiętnia jedno z legendarnych oblężeń zamku podczas bitwy pomiędzy węgierskimi a tureckimi wojskami w XV wieku.

Żołnierze tureccy (XVI w.)

W armii osmańskiej służyli najemni janczarzy, jak również feudalni spahisi.

Koło ogniste

Diabelski wynalazek Gergelya Bornemisszy okazał się bardzo skutecznym w walce przeciwko oblegającym zamek Turkom.

Rodzaje wież i baszt średniowiecznych

Konstrukcja fortyfikacji rozwijała się równolegle z techniką wojskową.

Sala herbowa

Charakterystycznie wyposażona i zdobiona sala rycerska była jedną z ważniejszych sal średniowiecznych zamków.

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Twierdza Stari Grad, Varaždin (VXI w.)

Znajdująca się w Chorwacji, pięknie utrzymana twierdza jest godną strażniczką minionych chwalebnych stuleci.

Zamek rycerski w Diósgyőr, Węgry

Zbudowany przez Ludwika I. zamek rycerski z czterema wieżami przez długi czas przechodził w posiadanie kolejnych królowych (małżonek królów) jako prezent...

Zamek w Egerze (XVI wiek)

Zamek w Egerze uzyskał swoją klasyczną formę do XVI wieku, kiedy to stał się ważnym ogniwem nowego systemu obronnego zamków granicznych.

Zamek w Gyula

Najstarsze części wspaniałego, ceglanego zamku, wybudowanego na terenach zalewowych Białego Kereszu, pochodzą prawdopodobnie z końca XIV wieku.

Zamek Wyszehradzki (Węgry, XV wiek)

Budowa rozpoczęta za czasów Karola I osiągnęła swoją świetność za czasów panowania króla Macieja w postaci wspaniałego zamku.

Średniowieczna wieża mieszkalna (donżon)

Wieża mieszkalna była charakterystycznym budynkiem w epoce rozkwitu średniowiecza. Była ona budowana również niezależnie od zamku.

Fortyfikacja w Szabolcs, Węgry

Ten ogromny fort w kształcie trójkąta był miejscem zakwaterowania przywódcy jednego z węgierskich plemion, zajmujących ziemię Basenu Karpackiego.

Twierdza w Oradei (1775)

Twierdza zwana "Bramą Siedmiogrodu" jest wzorcowym przykładem ówczesnej architektury zamkowej.

Zamek w Szigliget (XVII wiek)

Leżący na wyżynnym brzegu Balatonu kamienny zamek był częścią systemu obronno-granicznego przed Turkami. Jego budowa rozpoczęła się w XIII wieku.

Added to your cart.