Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Biologia

Etykiety

Bakteria, prokariont, jednokomórkowy, Patogen, antybiotyk, mikroorganizm, choroba, zakażenie, Stan zapalny, E coli, tężec, plaga, cholera, zakażenie gonokokowe, zapalenie opon mózgowych, rzeżączka, zapalenie płuc, Salmonella, Choroba legionistów, Borelioza, syfilis, kij, spiral, kulisty, monococcus, vibrio, ropa, staphylococcus, streptococcus, bakcyl, śrubowiec, ziarniak, komórka, Ściana komórkowa, Gram dodatnie, barwienie metodą grama, tok, migawka, Pasteur, Gram ujemne, morfologia, bakteriologia, Mikrobiologia, biologia

Powiązane treści

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

Bakterie (poziom zaawansowany)

Bakterie to mikroorganizmy o budowie prokariotycznej.

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w przyrodzie.

Cząsteczka oleju

Trójglicerydy zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, w temperaturze pokojowej są z reguły bezbarwnymi cieczami.

Cząsteczka tłuszczu

Trzy nasycone kwasy tłuszczowe wchodzą w reakcję z gliceryną.

Dżdżownica ziemna

Zwierzę żyjące w glebie, na przykładzie którego możemy poznać budowę anatomiczną pierścienic.

Dżuma "Czarna Śmierć" (Europa, 1347-1353)

Choroba bakteryjna znana jako dżuma jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych w historii ludzkości.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Edycja genomu

Edycja genomu to rodzaj inżynierii genetycznej, która wprowadza zmiany w genomie żywego organizmu. Ta animacja przedstawia jeden z najbardziej znanych...

Porównanie grzybów jadalnch i grzybów trujących

Niektóre grzyby mogą powodować śmiertelne lub zagrażające życiu zatrucia, inne natomiast są ważnym źródłem pożywienia.

Żabnica

Ryba o dziwacznym wyglądzie do zdobycia łupu używa świetlistego wabika. Animacja prezentuje jego działanie.

Budowa białek

Budowa łańcuchów polipeptydowych i ich przestrzenne ułożenie tworzy struktury przestrzenne białka.

Euglena zielona

Jednokomórkowce żyjące w słodkich wodach, zdolne zarówno do autotroficznej, jak i do heterotroficznej przemiany materii.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Pantofelek

Pokryty rzęskami, jednokomórkowy eukariont, pospolity pantofelek słodkowodny.

Pełzak odmieniec

Słodkowodny pospolity heterotrof jednokomórkowy, którego kształt stale się zmienia.

Added to your cart.