Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Powiązane treści

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w...

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę...

Działanie enzymów

Enzymy to białkowe molekuły, katalizujące reakcje biochemiczne, których działanie może...

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w...

NAD,NADP,NADPH

NADPH to koenzym ważny w procesach przemiany materii jako nośnik H, NAD występuje jako...

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Chlorofil

Zielony barwnik roślin, niezbędny w procesie wychwytywania kwantów światła, a więc w...

Added to your cart.