Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Azot (N₂) (stopień średni)

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Chemia

Etykiety

Azot, molekuła azotu, homonuclear cząsteczka, Struktura obligacji, wiązanie kowalencyjne, wiązanie sigma, wiązanie pi, potrójne wiązanie, apolarny, gaz obojętny, powietrze, amoniak, cykl azotu, bakterie azotowe, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

1 zadanie z molekułami (Wiązania chemiczne)

Zadanie służące ćwiczeniu rodzajów wiązań chemicznych.

Azot (N₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Azotan (NO₃⁻)

Azotany są krystalicznymi substancjami, stanowiącymi najważniejsze źródło azotu dla roślin.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden wolny elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Siarkowodór (H₂S)

Bezbarwny, trujący gaz o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. Siarkowodór zawierają także wody lecznicze i wody mineralne.

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Amoniak (NH₃)

Bezbarwny gaz o intensywnym zapachu. Jego roztwór w wodzie to woda amoniakalna.

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Otrzymywanie amoniaku (metoda Habera i Boscha)

Otrzymywanie amoniaku z jego składników na skalę przemysłową odbywa się pod wpływem wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia i w obecności żelaza jako...

Reakcja amoniaku z chlorowodorem

W wyniku reakcji aminiaku z chlorowodorem powstaje chlorek amonu, związek chemiczny o wiązaniach jonowych.

Kwas azotawy (HNO₂)

Jest jednym z kwasów tlenowych. Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu i średnio oksydujących właściwościach, występuje tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych.

Kwas azotowy (HNO₃)

Jest jednym z kwasów tlenowych, bezbarwną cieczą o ostrym zapachu i silnie oksydujących właściwościach.

Added to your cart.