Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Azot (N₂) (podstawowy)

Azot (N₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Chemia

Etykiety

Azot, molekuła azotu, homonuclear cząsteczka, wiązanie kowalencyjne, potrójne wiązanie, wiązanie sigma, wiązanie pi, apolarny, gaz obojętny, powietrze, amoniak, cykl azotu, bakterie azotowe, Chemia ogólna, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Tlen (O₂) (podstawowy)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, najważniejszy element życia.

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden niesparowany elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Added to your cart.