Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Aceton (propanon) (C₃H₆O)

Aceton (propanon) (C₃H₆O)

Najprostszy przedstawiciel grupy ketonów.

Chemia

Etykiety

aceton, propan-2-onu, związek okso, keton, rozpuszczalnik, łatwopalny, zmywacz do paznokci, cukrzyca, acetylene gas, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Propan (C₃H₈)

Propan jest trzecim członem szeregu homologicznego w łańcuchu alkanów normalnych.

Octan etylu(C₄H₈O₂)

Jeden z najważniejszych esterów, który powstaje w wyniku reakcji alkoholu etylowego i kwasu octowego.

Etanol (alkohol etylowy) (C₂H₅OH)

Najbardziej znany alkohol, ważny również w przemyśle spożywczym.

5 zadanie z molekułami (Związki węgla z tlenem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających tlen.

Added to your cart.