Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

ADP, ATP

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

Biologia

Etykiety

ADP, ATP, adenozynodifosforan, adenozynotrifosforan, Cząsteczka magazynowania energii, Cząsteczka transport energii, nukleotyd, procesy metaboliczne, obligacji macroerg, ryboza, adenina, fosforan, biologia, biochemia, chemia

Powiązane treści

Sceny

ADP

ADP model wypełniony

ATP

ATP model wypełniony

Narracja

Narracja

Nukleotydy, organiczne związki chemiczne, do których należą również ATP i ADP, zbudowane są z trzech podstawowych składników: pięciowęglowego cukru prostego (pentozy), organicznej zasady azotowej i grupy fosforanowej. W ATP, czyli adenozyno-5′-trifosforanie, pentozą jest ryboza, a zasadą adenina. Adenina połączona jest z pierwszym atomem węgla rybozy, której piąty atom węgla jest z kolei ufosforylowany przez grupę trójfosfanową. Drugą i trzecią resztę fosforanową łączy wiązanie wysokoenergetyczne, tzw. wiązanie makroergiczne: podczas rozpadu tego wiązania uwalnia się energia 31 kJ/mol i powstaje ADP, czyli adenozyno-5′-difosforan.

ATP odgrywa kluczową rolę w metabolizmie każdej żywej komórki. W trakcie energochłonnych procesów następuje rozpad wiązania makroergicznego, a znaczna część uwolnionej energii jest wykorzystywana w samym procesie. ATP powstaje w wyniku syntezy ADP i kwasu fosforowego podczas reakcji biochemicznej, uwalniającej energię, która przekształcana jest w energię wiązań chemicznych.

Powiązane treści

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

Kwas fosforowy (H₃PO₄)

Kwas fosforowy jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych, a w gospodarstwach domowych do odkamieniania armatury i usuwania rdzy.

Puryna (C₅H₄N₄)

Puryna jest heterocyklicznym związkiem organicznym z zawartością azotu. Jest podstawą dwóch zasad azotowych adeniny i guaniny

Koenzym A

Koenzym będący przenośnikiem grup acylowych w reakcjach enzymowych.

NAD,NADP,NADPH

NADPH to koenzym ważny w procesach przemiany materii jako nośnik H, NAD występuje jako reduktor, a NADP głównie jako utleniacz.

D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Ryboza w formie łańcuchowej, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Działanie enzymów

Enzymy to białkowe molekuły, katalizujące reakcje biochemiczne, których działanie może być regulowane.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Fotosynteza (podstawowy)

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę komórkową.

Added to your cart.