Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

7 zadanie z molekułami (związki węgla z azotem)

7 zadanie z molekułami (związki węgla z azotem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających azot.

Chemia

Etykiety

Molekuła, azot containingcompound, amina, amid, pirydyny, pirymidyny, puryn, organic compound, dipol-dipol, wiązanie wodorowe, amfoteryczny, kryza, uzwojenie wtórne, trzeciorzędowy, praktykujący, związki organiczne, ćwiczenie, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

1 zadanie z molekułami (Wiązania chemiczne)

Zadanie służące ćwiczeniu rodzajów wiązań chemicznych.

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Acetamid (etanomid) (C₂H₅NO)

Biała, bezwonna, krystaliczna substancja.

Dimetyloamina (NH (CH₃) ₂)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, mający wiele zastosowań.

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego, cyjanowodoru i innych organicznych związków chemicznych.

Glicyloglicyna (C₄H₈N₂O₃)

Najprostszy peptyd, powstały w wyniku połączenia wiązaniem peptydowym dwóch cząsteczek glicyny.

Imidazol ((C₃H₄N₂)

Jeden z przedstawicieli azotowych związków chemicznych, istotny zarówno z biologicznego jak i praktycznego punktu widzenia.

Metyloamina (NH₂CH₃)

Jest najprostszą pierwszorzędową aminą alifatyczną.

Mocznik (CO(NH₂)₂)

Związek chemiczny występujący w moczu ssaków, który wykorzystywany jest również do produkcji azotowych nawozów sztucznych.

N-metyletanamid (C₃H₇NO)

Związek chemiczny, ciało stałe, krystaliczne.

Pirol (C₄H₅N)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, zawierających azot.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Puryna (C₅H₄N₄)

Puryna jest heterocyklicznym związkiem organicznym z zawartością azotu. Jest podstawą dwóch zasad azotowych adeniny i guaniny

Trimetyloamina, (N(CH₃)₃

Najprostsza amina trzeciorzędowa, odpowiedzialna za zapach nieświeżych artykułów spożywczych.

Anilina (C₆H₅NH₂)

Najprostsza amina aromatyczna. Nazwa naukowa: fenyloamina.

Added to your cart.