Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

5 zadanie z molekułami (Związki węgla z tlenem)

5 zadanie z molekułami (Związki węgla z tlenem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających tlen.

Chemia

Etykiety

Molekuła, Związki organiczne zawierające tlen, alkohol, eter, związek okso, aldehyd, keton, kwas karboksylowy, ester, grupa hydroksylowa, grupę karbonylową, grupę keto, grupa okso, grupy karboksylowe, izomerem konstytucyjnym, grupa funkcyjna, test lustra srebrne, wartościowość, wielowartościowy, organic compound, ćwiczenie, praktykujący, związki organiczne, chemia

Powiązane treści

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Octan etylu(C₄H₈O₂)

Jeden z najważniejszych esterów, który powstaje w wyniku reakcji alkoholu etylowego i kwasu octowego.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol zawierający 4 atomy węgla, używany jako rozpuszczalnik przy produkcji kosmetyków, jak równiż jako paliwo.

Added to your cart.