Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

3 zadanie z molekułami (Jony złożone)

3 zadanie z molekułami (Jony złożone)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących jonów złożonych.

Chemia

Etykiety

Molekuła, związek jonowy, kation, anion, wiązanie kowalencyjne, Kąt obligacji, ładować, ładunek dodatni, ładunek ujemny, zdelokalizował elektrony, praktykujący, ćwiczenie, chemia

Powiązane treści

2 zadanie z molekułami (Polaryzacja)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących polaryzacji.

Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Jon o ładunku ujemnym, otrzymywany przez redukcję kwasu węglowego.

Azotan (NO₃⁻)

Azotany są krystalicznymi substancjami, stanowiącymi najważniejsze źródło azotu dla roślin.

Dwutlenek siarki (SO₂)

Dwutlenek siarki jest główną przyczyną kwaśnych deszczów i związkiem pośrednim przy produkcji kwasu siarkowego.

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Jon nadmanganianowy (MnO₄⁻)

Nadmanganian potasu jest używany jako środek dezynfekujący.

Jon siarczanowy (SO₄²⁻)

Jon siarczanowy jest resztą kwasową kwasu siarkowego.

Trichlorek fosforu PCl₃)

Bezbarwna, przezroczysta ciecz, dymiąca w wilgotnym powietrzu.

Tritlenek siarki (SO₃)

Jeden z tlenków siarki, z wodą tworzy kwas siarkowy.

Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

Added to your cart.