Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

3 zadanie z molekułami (Jony złożone)

3 zadanie z molekułami (Jony złożone)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących jonów złożonych.

Chemia

Etykiety

Molekuła, związek jonowy, kation, anion, wiązanie kowalencyjne, Kąt obligacji, ładować, ładunek dodatni, ładunek ujemny, zdelokalizował elektrony, praktykujący, ćwiczenie, chemia

Powiązane treści

Azotan (NO₃⁻)

Azotany to krystaliczne substancje będące najważniejszym źródłem azotu dla roślin.

Dwutlenek siarki (SO₂)

Dwutlenek siarki jest główną przyczyną kwaśnych deszczów i związkiem pośrednim przy produkcji kwasu siarkowego.

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Added to your cart.