Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

3-metylobut-1-en (C₅H₁₀)

3-metylobut-1-en (C₅H₁₀)

Jeden z izomerów pentenu.

Chemia

Etykiety

3-metylo-1-buten, alken, olefiny, nienasycony węglowodór, penten, izomerem konstytucyjnym, dodatek, Polimeryzacja, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Butan (C₄H₁₀)

Czwarty człon szeregu homologicznego alkanów.

2-metylobutan (C₅H₁₂)

Jeden z izomerów pentanu, który jest stosowany jako rozpuszczalnik.

Izopren (2-metylobuta-1,3-dien) (C₅H₈)

W drodze polimeryzacji izoprenu można otrzymać ważny przemysłowy związek chemiczny, syntetyczny kauczuk.

Added to your cart.