Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

2-metylobut-1-en (C₅H₁₀)

2-metylobut-1-en (C₅H₁₀)

Jeden z izomerów pentenu.

Chemia

Etykiety

2-metylo-1-buten, alken, olefiny, nienasycony węglowodór, penten, izomerem konstytucyjnym, dodatek, Polimeryzacja, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Added to your cart.