Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

2-dezoksy-beta-D-ryboza (C₅H₁₀O4)

2-dezoksy-beta-D-ryboza (C₅H₁₀O4)

Komponent DNA, który zawiera o jedną grupę hydroksylową mniej niż β-D-ryboza.

Chemia

Etykiety

2-deoksy-beta-D-ryboza, monosacharydem, węglowodan, cukier, prosty cukier, pentose, aldopentoza, aldozową, DNA, kwas deoksyrybonukleinowy, nukleotyd, jądro, Chemia organiczna, biologia, chemia

Powiązane treści

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Puryna (C₅H₄N₄)

Puryna jest heterocyklicznym związkiem organicznym z zawartością azotu. Jest podstawą dwóch zasad azotowych adeniny i guaniny

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Ryboza w formie łańcuchowej, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Organizacja materiału genetycznego

W jądrze naszych komórek, którego przekrój kilka tysięcznych milimetra, znajduje się około 2 metrów wielokrotnie skręconego DNA.

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Added to your cart.