Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

1 zadanie z molekułami (Wiązania chemiczne)

1 zadanie z molekułami (Wiązania chemiczne)

Zadanie służące ćwiczeniu rodzajów wiązań chemicznych.

Chemia

Etykiety

Molekuła, wiązanie kowalencyjne, pojedyncze wiązanie, wielu obligacji, wiązanie sigma, wiązanie pi, Para klejenie, wolną parę, Kąt obligacji, kowalencyjne wartościowość, atom centralny, ligand, kształt cząsteczkowy, 3D, więź, praktykujący, chemia, ćwiczenie

Powiązane treści

2 zadanie z molekułami (Polaryzacja)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących polaryzacji.

7 zadanie z molekułami (związki węgla z azotem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających azot.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Added to your cart.