Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

mozaLogs digitale skoleregister, utviklet av Mozaik Education, er et informasjonssystem som lar lærere og andre ansatte på skolen bruke én enkel plattform til både administrative og organisatoriske formål. Ved å bruke mozaLog, kan en samle alle ark, bøker og permer, i én enkel applikasjon.

Skole

serviceavgift

200

EUR

/ År

Elev

avgifspliktig

6

EUR

/ Elev / År

Prøv nå

Tilgang til det digitale skoleregisteret gis til brukernivåene som er oppført nedenfor.
Demo-versjonen av mozaLog kan prøves ut med alle brukernivåer, men enkelte funksjoner er bare tilgjengelige i fullversjonen.

Lærer

Hovedlærer

Forelder

Elev

Administrator

Start demo som lærer
 • Håndtere undervisning
 • Laste opp studiemateriell
 • Terminoppgaver og årsoppgaver
 • Skoledagbok for elever
 • Skolerapport for elever
 • Daglig fravær
 • Oversikt timestabell
 • Ros og ris
 • Planlegging og underrettelse av prøver til elever
 • Meldinger til lærere, foreldre og elever
 • Statistikk over fremdrift, akademisk prestasjon og fravær
Start demo som skolens hovedlærer
 • Importere data (elever, lærere, timeplaner)
 • Administrere timeplaner
 • Administrere årsplan
 • Omslag, avbrutte leksjoner
 • Bytte av leksjoner, flyttede leksjoner
 • Samlede aktiviteter
 • Lærer-, elever- og foreldredata
 • Administrere brukere
 • Avsluttende skoleår
 • Skrive ut hele skoleregisteret
 • Statistikk over progresjon, akademiske resultater, antall elever og fravær
 • Skoleinnstillinger
 • Databibliotek

Mulighet for lærerettigheter

Start demo som forelder

Tilgang til barnas skoledata:

 • Daglige leksjoner og studiemateriell
 • Skoledagbøker, skolerapporter
 • Ros og irettesettelser
 • Daglig fravær
 • Fraværsstatistikk
 • Ukestimeplan
 • Personlige data
 • Melding til lærere, avtaler for konsultasjon med lærere
 • E-postmeldinger om barnas karakterer, fravær, ros og påminnelser, samt skoleprogrammer og oppgaver
Start demo som elev
 • Daglig leksjoner, studiemateriell
 • Skoledagbøker, skolerapporter
 • Ros og irettesettelser
 • Daglig fravær
 • Ukestimeplan
 • Personlig data
 • Melding til lærere
 • Administrere sommerpraksis og samfunnstjenester
 • E-postmeldinger om barnas karakterer, ros og påminnelser, samt skoleprogrammer og oppgaver
Start demo som administrator
 • Importerer data (elever, lærere, timeplaner)
 • Administrere timeplaner
 • Administrere årsplan
 • Omslag, avbrutte leksjoner
 • Bytte av leksjoner, flyttede leksjoner
 • Samlede aktiviteter
 • Lærer-, elever- og foreldredata
 • Administrere brukere
 • Fullfører skoleår
 • Skriv ut hele skoleregisteret
 • Fremdriftsstatistikk, akademisk prestasjon, antall elever og fravær

Mulighet for lærerettigheter

Brukergrensesnittet og menyelementene til mozaLog demo vises på valgt språk. Innholdet, for eksempel elev- eller fagnavn, er bare eksempler og vil bli vist på engelsk.

Bestill

Hvorfor velge mozaLogg?

Tilgjengelig overalt

mozaLogg er tilgjengelig fra alle datamaskiner, nettbrett og smar-ttelefoner med en internett-tilkobling. Det eneste som trengs for å bruke mozaLogg er en nettleser.

Stabilt

Bredbåndservere sikrer driften av det digitale skoleregisteret 24 timer i døgnet, slik at mozaLog kan brukes av flere tusen brukere på samme tid.

Allsidig

mozaLog er utviklet for å gjøre lærernes administrative oppgaver enklere å utføre, samt for å fungere som et effektivt kommunikasjonsverktøy både innad på skolen, og for kommunikasjon med foreldre. Brukergrensesnittet er enkelt å bruke, og en trenger ingen spesielle datakunnskaper for å bruke systemet.

Sikkert

Programvaren administreres av eksperter som kan opprette daglige sikkerhetskopier av hele mozaLogg-databasen.

Kommunikasjon

mozaLog hjelper til med rask og god kommunikasjon mellom autoritetene og tilknyttede institusjoner, samt skoleledelsen, lærere, elever og foreldre.

Alle administrative oppgaver er enkle å kontrollere og styre. En kan enkelt holde kontakt med styringsorganer og samarbeidskoler via nett.

Det digitale skoleregisteret er utviklet for å gjøre organisatoriske og administrative oppgaver enklere, og for å bedre kommunikasjonen, slik at resultatet vil være en helhetlig forbedring i kvaliteten på læringen.

Med det digitale skoleregisteret kan både skoleledelsen og styringsorganer få oppdatert informasjon om lærere, samt antall, sammensetning, akademisk fremgang og fravær hos elevene.

Daglig administrasjon, karakterer og fravær

Systemet lar lærerne gjøre unna sine administrative oppgaver hvor de ønsker det, på en rask og enkel måte. Lærere kan bruke sine egne sider for å planlegge undervisningen, for å gjennomgå klassenes pågående arbeid, legge inn data som mangler, eller til å skrive ut en rapport for det akademiske året.

Når lærerne legger inn karakterer, kan de gi karakteren, og legge til en kommentar om de ønsker det. Dette lar lærerne huske hva de baserte karakteren på, selv flere måneder etter at den har blitt gitt.

I tillegg til fravær, kan lærerne også notere forsentkomming, fritak og mangel på utstyr.

Enkel administrasjon, statistikk og rapportering

mozaLog kan laste ned eleveinformasjon fra et sentralt system, og etter at dataene er importert, trenger en kun å notere endringer for å holde systemet oppdatert. Programvaren lager statistikk på resultater og fravær med noen få enkle klikk. Statistikken blir umiddelbart tilgjengelig for ledelse, rektorer, og til og med utdanningsmyndigheter.

mozaLog kan håndtere både enkle og vektede karaktersnitt og klassesnitt på spesifikke prøver, og kan med det gi en fleksibel analyse av akademiske resultater. Sammenligning av grafer og statistikk i det digitale skoleregisteret gjør det mulig å holde følge med, og sammenligne, en klasses akademiske resultater over tid.

Fraværstatistikken gjør det enkelt å få oversikt over gyldig og ikke-gyldig fravær. En kan sette en prosentgrense for tolerert fravær, slik at systemet automatisk uthever elever som står i fare for å overgå grensen i et spesifikt fag.

Timeplaner, vikarer

Det finnes mange måter å lage timeplaner på: mozaLog kan importere timeplaner opprettet i aSc TimeTables, eller en kan laste opp timeplaner som Excel regneark. Endringer i timeplanen i løpet av skoleåret kan legges inn i den innebygde ediroren i mozaLog.

Programmet kan håndtere endringer på timeplanen og vikariater uten problemer. I tillegg til alminnelige undervisningstimer kan mozaLog også håndtere skolearrangementer (f.eks. seremonier, samlinger, skoleturer).

mozaLog kan håndtere undervisningstimer og spesielle arrangementer inkludert regulære, fritids- og etter skoletids-arrangementer. mozaLog kan også legge til hendelser som skjer utenfor alminnelige skoletimer.

mozaLog gir en liste over lærere som kan vikariere, uthever de lærerne som underviser i det samme faget, og de som underviser i andre fag. Tilsyn, sammenslåing- og bytte av timer kan også registreres. Lærere kan registrere sine vikarierte timer på samme måte som alminnelige timer. Langvarige vikariat kan også håndteres av programmet.

Fordeler for skoleledelsen

Når alle de ansatte på skolen bruker det samme systemet, blir det mye enklere å administrere og holde oversikten. Tid brukt på dokumentasjon og administrative oppgaver kan senkes betraktelig, slik at mer tid kan brukes til selve undervisningen. Systemet gjør timeplanen enkel å følge for alle.

Modulen for årsplan gjør det enkelt å planlegge det akademiske året, her kan en legge inn skoledager, fridager, spesielle arrangementer, skoleturer, etc. Annen nyttig informasjon for lærere, elever eller foreldre kan legges inn på gjeldende dager i kalenderen.

Programmet kan generere rapporter for flere forskjellige formål. Skoleledelsen kan hente disse rapportene med ett enkelt klikk. En kan se akademisk statistikk for enkelte klasser, og en kan sammenligne forskjellige klassers resultater. Ved slutten av skoleåret kan programmet generere en fullstendig statistikk over fravær og resultater for hele skolen. Rapporter kan genereres for en spesifikk klasse, eller for hele skolen.

Hvis skoleledelsen ønsker et sammendrag, eller en rapport over den akademiske framdriften, kan mozaLog generere omfattende analyser illustrert av informative diagrammer.

Kommunikasjon med foreldre og elever

Med mozaLogs digitale skoleregister kan foreldrene følge barnas akademiske framgang og fravær, samt lærerens vurdering av deres orden og oppførsel. Lærere kan kommunisere med både elever og foreldre gjennom mozaLog.

Foreldrene kan få oversikt over barnas timeplan, og se emnene som undervises i klassen. Denne funksjonen i mozaLog gjør det enklere for foreldrene å følge med på barnas akademiske fremgang. Lærere kan sende varsler om kommende arrangementer, turer, prøver og eksamener, slik at både elever og foreldre er vel informert om kommende hendelser.

Hvis foreldrene ønsker det, kan de motta automatisk e-post ved nye notater om deres barn (karakterer, fravær, ros, irettesettelser, etc.).

Med det nye systemet er det mye enklere å kontakte foreldre, ettersom systemet åpner for nye former for kommunikasjon i tillegg til personlige møter.

Databeskyttelse og sikkerhet

Det digitale skoleregisteret kjøres fra servere som driftes av eksperter på området. Servere med høykapasitets bredbånd tillater at mange kan bruke programmet samtidig. mozaLog kan brukes med flere forskjellige adgangsnivåer, som bestemmer hvilke typer data og funksjoner som kan brukes eller redigeres.

 • Av sikkerhetsgrunner registreres alle innlogginger, datatrafikk skjer med beskyttede og krypterte nett-tilkoblinger.
 • Dette systemet registrerer og lagrer feilslåtte innloggingsforsøk av uautoriserte brukere. Disse dataene kan senere hentes ut.
 • Programmet registrerer også tid og dato for registrering og endring av karakterer.
 • For å ytterligere sikre data, kan en be om daglig sikkerhetskopi av hele databasen.

Digitalt skoleregister på skolens hjemmeside

mozaPortal er en nett-tjeneste med en funksjonell nettsidestruktur, spesielt utformet og testet for å passe for bruk i skoler. Menyen er fleksibel, og kan tilpasses til forskjellige skolers behov.

Det digitale skoleregisteret kan bestilles sammen med en mozaPortal hjemmeside. I dette tilfellet blir mozaLogg inkorporert i skolens hjemmeside, og plattformen blir tilgjengelig fra menyen. mozaPortal viser data hentet fra skoleregisteret, f.eks. liste over lærere, elever og klasser, samt timeplaner og kalendere.

Added to your cart.