Geografiske oppdagelser (15.-17. århundre)

Legendariske geografiske oppdagelser ved begynnelsen av den moderne tid tegnet ikke bare...

De egyptiske pyramidene (Giza, 26. århundre f.Kr.)

Giza nekropolis er det eneste av de gamle underverkene som fremdeles er intakt.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er...

Mellomørebetennelse, otitis media

Denne animasjonen viser symptomer og behandling av sekretorisk mellomørebetennelse.

Optisk illusjon

Informasjonen som samles inn av øyet blir feiltolket av hjernen.

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip danner et globalt nettverk.

Formel 1 racerbil

Formel 1 er den høyeste klassen og mest populære typen billøp.

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Elementærpartikler

Materie består av kvarker og leptoner, mens interaksjoner utføres av bosoner.

Concorde (1969)

Den første supersoniske passasjerflyet ble satt inn i rutetrafikk i 1976.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk...

Varmepunkter

Varmepunkter er de stedene på jordskorpen hvor magma ofte stiger til overflaten og...

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Titanic (1912)

RMS Titanic var det største passasjerskipet i begynnelsen av det 20. århundre

Korsedderkopp

Animasjonen viser edderkoppens kroppsbygning med en utbredt europeisk edderkopp som eksempel.

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

Djoserpyramiden (Sakkara, det 27. århundre f.Kr)

Trappepyramiden som ble bygget på 2600-tallet f.Kr. regnes som den første pyramiden i Egypt.

Antikkens Syv Underverker

I dag er kun ett av antikkens syv underverker intakt: Kheopspyramiden.

Zeppeliner, LZ 129 Hindenburg

En zeppeliner er et luftskip med et solid rammeverk i metall.

Middelaldersk kolonisert bro (London Bridge, 16. århundre)

I Tudortiden ble det bygget omtrent 200 bygninger på broer som gikk over Themsen.

Added to your cart.