Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Tyrannosaurus rex ‘tyrann-øgle’

Store kjøttetere, kanskje den mest berømte dinosauren.

Paleolitisk hule

De første bostedene i menneskehetens historie gir mye informasjon om våre forfedres livsstil.

Neolittiske bosetninger

Som et resultat av de revolusjonære framskrittene i neolittisk tid, ble menneskelige...

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5...

Utbredelsen av Homo sapiens på Jorden

Det "kloke menneske" har sitt opphav i Afrika og spredte seg derfra til de fleste...

Venusfigurer

Disse paleolittiske statuettene er trolig symboler på fruktbarhet og velstand.

Fra steinalder til jernalder

Denne animasjonen viser øksens utvikling gjennom arkeologiske perioder.

Stonehenge (Storbritannia, Bronsealderen)

Det verdensberømte monumentet i England utgjør fortsatt et mysterium for arkeologer.

Eurypterider, sjøskorpioner

En utryddet gruppe leddyr som levde i havet under paleozoikum.

Deinonychus

Deinonychus, hvis navn betyr "fryktet klo", var en kjøttetende dromaeosaurid-dinosaur.

Dodo

Dodoen er en utdødd fugleart som levde på øya Mauritius. Den har blitt symbolet for...

Pteranodon longiceps

En forhistorisk, flyvende reptil som ligner fugler, selv om det ikke finnes noen...

Ammonitter

En utdødd underart av blekkspruter med et massivt utvendig skall. De er utmerkede...

Urfugler

Urfugler viser trekk fra både fugler og reptiler. Den er sannsynligvis fuglenes stamfar.

Stegosaurus

En type forhistorisk reptil som hadde benplater på ryggen, som bidro til varmeregulering.

Apatosaurus

En langhalset planteetende dinosaur med robust kropp.

Homo erectus

"Det oppreiste menneske" benyttet redskaper og kunne lage ild.

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Trilobitter

Forfedrene til Arachnida og Crustacea tilhørte klassen Trilobita.

Added to your cart.