Omkrets, areal, overflate og volum

Denne animasjonen presenterer formlene til beregning av omkrets og areal av plan figurer,...

Omdreiningslegemer

Ved å rotere en geometrisk figur rundt en linje med dens geometriske plan som akse, får...

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem

Et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med illustrasjoner og øvelser som utvikler...

Vekt-øvelse

En interessant logikk-øvelse: du har mange vekter som ser helt like ut, og du må finne...

Geometriske transformasjoner – rotasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk rotasjon, en type geometrisk transformasjon...

Geometriske transformasjoner – translasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk translasjon både i plan og rom.

Geometriske transformasjoner - refleksjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk refleksjon, en type geometrisk transformasjon...

Optisk illusjon

Informasjonen som samles inn av øyet blir feiltolket av hjernen.

Sjakkspill

Sjakkspill kan hjelpe til med å forbedre logiske evner.

Kjente produkter

En spektakulær demonstrasjon av algebraiske uttrykk.

Skyggepuslespill i 3D

Dette spennende og fargerike spillet er designet for å utvikle romlig persepsjon. Du kan...

Kuboide

En kuboide er et polyeder med seks rektangulære sideflater.

Veikryss

En underholdende og spektakulær animasjon for å trene på orientering og lokalisering.

Kule

En kule er et sett av punkter som alle ligger innenfor den samme avstand fra et gitt...

Volumet av et tetraeder

For å beregne volumet av et tetraeder, kan vi begynne å regne ut volumet av et prisme.

Oppdeling av rom i tre plan

Oppdeling av rom med tre plan som krysser hverandre, til flere ulike konfigurasjoner.

Platonske legemer

Denne animasjonen viser de fem ordinære tredimensjonale platonske legemene, hvorav den...

Kube (oppgaver)

Kubens kanter, diagonaler og sideflater kan identifiseres ved hjelp av hjørnene.

Uorienterbare overflater

Möbius-båndet og Klein-flasken er spesielle to-dimensjonale flater med bare én side.

Added to your cart.