Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Elektronkonfigurasjon hos kalsium

Denne animasjonen viser kalsiumatomenes elektronkonfigurasjon.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to pi-bindinger som holder atomene sammen.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Faseoverganger

En faseovergang er et stoffs transformasjon fra en aggregattilstand til en annen.

Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Kovalente bindinger i benzenmolekyler

I benzen er det sigmabindinger og delokaliserte pi-bindinger mellom karbonatomer.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Heksagonalt metallisk gitter

Metaller som danner heksagonale metalliske gitre er stive og vanskelig å maskinere.

Fosforpentoksyd (P₂O₅)

En forbindelse dannet som hvit røyk ved forbrenning av fosfor.

Såpe

Fettsyremolekyler består av et polart hode og en upolar hale, de er derfor egnet for fjerning av fettflekker.

Salpetersyrling (HNO₂)

En av oksosyrene til nitrogen. Fargeløs, moderat syre med en stikkende lukt, som bare finnes i vandig oppløsning.

Klorering av metan ved en substitusjonsreaksjon

Under substitusjonsreaksjonen blir hydrogenatomene i metan substituert med kloratomer, biproduktet er hydrogenklorid.

Dannelse av hydrogenmolekyler

Hydrogenatomer inne i hydrogenmolekyler holdes sammen av en kovalent binding.

Reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Ammoniumklorid er et resultat av reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Svovelsyre (H₂SO₃)

Fargeløs, moderat syre, kun kjent i vandig oppløsning.

Added to your cart.