Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres...

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor...

Forkastning (middels)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg...

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som...

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Eoliske landformer i ørkenområder

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av ørkenområder.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet...

Folding (avansert)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på...

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Varmepunkter

Varmepunkter er de stedene på jordskorpen hvor magma ofte stiger til overflaten og...

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker...

Lyn

Et lyn er en plutselig elektrostatisk utladning, fulgt av en lyd kjent som torden.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Tidevann

Stigning og fall av havnivåene som følge av gravitasjonskraften fra Månen.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut...

Added to your cart.