Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Motorveiens utforming og konstruksjon

På motorveien kan vi benytte flere kjørebaner.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for...

Månelandingen: 20. juli 1969

Neil Armstrong, et av medlemmene av mannskapet på Apollo 11, var den første mannen på månen.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for...

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Airbus A380 (2005)

Det brede dobbeltdekker-passasjerflyet kan frakte mer enn 500 passasjerer.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere...

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og...

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip, som dukket opp og spredte seg etter andre...

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Havn

Havner tilbyr nødvendig infrastruktur og viktige tjenester for industri og sjøfart.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Added to your cart.