Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig...

Maglevtog

Et av de mest moderne transportmidler er Maglev, som er i stand til å reise med...

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt...

Dynamo (mellomnivå)

En dynamo omdanner mekanisk energi til likestrøm.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet...

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5...

Rutherfords eksperiment

Rutherfords eksperimentet beviste at det finnes positivt ladede atomkjerner. Dette førte...

Elektrisk ringeklokke

Mekanisk ringeklokke som fungerer ved hjelp av en elektromagnet.

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to...

Faseoverganger

En faseovergang er et stoffs transformasjon fra en aggregattilstand til en annen.

Elektronkonfigurasjon hos kalsium

Denne animasjonen viser kalsiumatomenes elektronkonfigurasjon.

Liten hesteskonese (flaggermus)

Flaggermus bruker ultralyd til å navigere og jakte på byttet sitt.

Kovalente bindinger i benzenmolekyler

I benzen er det sigmabindinger og delokaliserte pi-bindinger mellom karbonatomer.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Added to your cart.