Tyrannosaurus rex ‘tyrann-øgle’

Store kjøttetere, kanskje den mest berømte dinosauren.

Quetzalcoatlus, en gigantisk pterosaur

Quetzalcoatlus var en av de største kjente flygende dyrene gjennom tidene.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å...

Bladets oppbygning

Denne animasjonen viser de vanligste bladtypene og forskjellen mellom enfrøbladede og...

Sopp

En sopp er den overjordiske delen (fruktlegemet) av en storsopp, som er bygget opp av hyfer.

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Marulk (breiflabb)

Denne fisken, med sitt bisarre utseende, bruker sin lysende agn til å lokke og fange sitt...

Tumler

Tumlerdelfiner er sjøpattedyr som bruker ultralyd til orientering.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og...

Vinbergsnegle

En utbredt snegleart, populær som mat.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Sommereik

Denne animasjonen viser hvordan trær forandrer seg gjennom årstidene, demonstrert med...

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk...

Korsedderkopp

Animasjonen viser edderkoppens kroppsbygning med en utbredt europeisk edderkopp som eksempel.

Blomstene hos dekkfrøede planter

Animasjonen viser de dekkfrøede plantenes ulike typer blomster.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Added to your cart.