Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Elektronkonfigurasjon hos kalsium

Denne animasjonen viser kalsiumatomenes elektronkonfigurasjon.

Kovalente bindinger i benzenmolekyler

I benzen er det sigmabindinger og delokaliserte pi-bindinger mellom karbonatomer.

Faseoverganger

En faseovergang er et stoffs transformasjon fra en aggregattilstand til en annen.

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to pi-bindinger som holder atomene sammen.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Ammoniumklorid er et resultat av reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Kalsiumkarbonat (CaCO₃)

Kalkstein er et utbredt og variert brukt materiale.

Salpetersyrling (HNO₂)

En av oksosyrene til nitrogen. Fargeløs, moderat syre med en stikkende lukt, som bare finnes i vandig oppløsning.

Fosforpentoksyd (P₂O₅)

En forbindelse dannet som hvit røyk ved forbrenning av fosfor.

Reaksjon mellom sink og saltsyre

Når sink oppløses i saltsyre produseres hydrogengass.

Added to your cart.