Ringhalelemur

Denne halvapen er et prakteksempel på hvordan arter utvikler seg i geografisk isolasjon.

Relaterte tillegg

Stor kålsommerfugl

Den store kålsommerfuglen er en vanlig sommerfuglart, og ved hjelp av denne vil vi...

Kaie

Kaieflokker finnes ofte i byer. Konrad Lorenz analyserte den komplekse sosiale...

Hjernens utvikling hos virveldyr

Under virveldyrenes evolusjon har hjerneområdenes relative utvikling forandret seg.

Hjortebille

Ved å bruke hjortebillen som et eksempel kan vi demonstrere hvordan insekters muskler...

Buorm

En slange som finnes i store deler av både Europa og Asia.

Ulven

Mennesket begynte å ta ulven inn i hjemmene så langt tilbake som 10000 år siden. Etter...

Sjøhesten

En av havets mindre rovdyr. Det interessante med sjøhestene er at mannen bærer rundt på de...

Perler

Enkelte bløtdyr produserer perler for å beskytte seg mot parasitter eller rusk. Perler...

Added to your cart.