Naturgass og petroleum

Naturgass og petroleum er blant de viktigste energikildene og råvarene vi har i dag.

Relaterte tillegg

Eroderte fjell

Vi kan finne restene av Den kaledonske fjellkjeden og den varikiske fjellfoldingen over nesten...

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Dannelse av stratovulkaner

Stratovulkaner består av lag med vulkansk aske, slam og lava.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet...

Vassdrag

Folk har alltid foretrukket å bosette seg i nærheten av elver, men hva er fordelene og ulempene...

Faktorer for oppvarming

Både hvor lenge solen skinner, solstrålenes vinkel og overflatenes albedo, har noe å si for hvor...

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Jordens topografi

Animasjonen presenterer jordens største fjell, vidder, elver, innsjøer og ørkener.

Added to your cart.