Naturgass og petroleum

Naturgass og petroleum er blant de viktigste energikildene og råvarene vi har i dag.

Relaterte tillegg

Folding (grunnleggende)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på...

Fjellklima

Den avgjørende faktoren for klimasonene i fjellet er høyden over havet.

Dannelse av stratovulkaner

Stratovulkaner består av lag med vulkansk aske, slam og lava.

Løss

Løss er en sedimentær bergart bestående av finkornet jord og stein.

Steinplanetene

Merkur, Venus, Jorden og Mars kan ha blitt formet på samme vis, men det er kun Jorden som ble...

The Wallace line

The Wallace line divides the fauna of Asia and Australia.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Added to your cart.