Mineraler

Steiner består av forskjellige mineraler, og disse mineralene kan også finnes ren form.

Relaterte tillegg

Hvorfor er sjøvann salt+

Vann dekker ca 71% av jordens overflate. Men hvorfor er det to typer vann på jorden, fersk og...

Oase

I ødemarken kan liv eksistere bare hvis det finnes store vannkilder. Her trives planter, dyr...

Forkastning (grunnleggende)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg...

Eroderte fjell

Vi kan finne restene av Den kaledonske fjellkjeden og den varikiske fjellfoldingen over nesten...

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av...

Dannelsen av kull

I denne videoen kan du lære mer om hvordan kull dannes.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og...

Added to your cart.