Menneskets evolusjon, del II - Mot en ny verden

Homo erectus begynte å tilpasse seg miljøet.

Relaterte tillegg

Paleolitisk hule

De første bostedene i menneskehetens historie gir mye informasjon om våre forfedres livsstil.

Fra steinalder til jernalder

Denne animasjonen viser øksens utvikling gjennom arkeologiske perioder.

Menneskets evolusjon, del III - Siste akt

Dødde neandertalerne ut, eller var det klokere mennesker som tvang dem ut? Eller kanskje blandet...

Homo erectus

"Det oppreiste menneske" benyttet redskaper og kunne lage ild.

Utbredelsen av Homo sapiens på Jorden

Det "kloke menneske" har sitt opphav i Afrika og spredte seg derfra til de fleste...

Menneskets evolusjon, del I - Ned fra trærne

Vår arv og vår opprinnelse har interessert mennesket i mangfoldige år.

Ötzi, ismannen

De mumifiserte levningene av en mann som sannsynligvis levde i kobberalderen ble funnet i...

Menneskets evolusjon

Hjernen og hodeskallen har gjennomgått store endringer i løpet av menneskets utvikling.

Added to your cart.