Den gregorianske kalendere

Denne kalenderen ble utviklet for omtrent 500 år siden, og den er en avart av Den julianske kalenderen. I dag er dette den aller mest brukte kalenderen i verden.

Relaterte tillegg

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som...

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Travertine Terraces

Find out the secret of the unique beauty of travertine terraces.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og...

Det geologiske kretsløpet

All stein på Jorda er i konstant bevegelse og endring, og det er dette vi kaller det geologiske...

Oase

I ødemarken kan liv eksistere bare hvis det finnes store vannkilder. Her trives planter, dyr...

Monsunens vindsystem

Om sommeren bringer monsuner med seg regn fra havet til fastlandet.

Added to your cart.