Dannelse av tåke

Tåke kommer fra skyer som dannes på marken. Det finnes steder på jorden som er innhyllet i tåke mesteparten av året.

Relaterte tillegg

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Hvordan lages stein?

Du kan følge prosessen til dannelsen av stein.

Naturgass og petroleum

Naturgass og petroleum er blant de viktigste energikildene og råvarene vi har i dag.

Levende fossiler

Lær om dyrearter som dukket opp i den fjerne fortiden, og som ble uforandret

Bli med på reisen!

Denne leksjonen presenterer ørkener og deres flora og fauna.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk...

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Forurensingen av naturlige vannkilder

Vann er en av våre viktigste naturressurser; vi må ta godt vare på den.

Added to your cart.