Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Relaterte tillegg

Oase

I ødemarken kan liv eksistere bare hvis det finnes store vannkilder. Her trives...

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av...

Subtropene

Subtropene ligger mellom de tropiske og tempererte sonene, mellom 23,5 og 40 grader i...

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor...

Fjord

En fjord er en lang, smal havrenne med bratte vegger som er skapt i en dal utgravd av...

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk...

Varmfront, kaldfront

Kalde og varme fronter formes der varme og kalde luftlegemer møtes.

Added to your cart.