Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Vulkansk aktivitet

Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Geografi

Nøkkelord

vulkan, magmatisk aktivitet, Vulkanutbrudd, vulkaner, vulkansk aktivitet, magma, post-vulkansk aktivitet, magmakammer, Platetektonikk, jordskjelv, lava, fjellformasjonen, Vesuvius, natur, geografi, tektonisk plate, jordskorpen, katastrofe

Relaterte elementer

Scener

Vulkaner og platetektonikk

 • Den afrikanske platen
 • Den eurasiske platen
 • Den arabiske platen
 • Den indiske platen
 • Den nordamerikanske platen
 • Den søramerikanske platen
 • Stillehavsplaten
 • Den karibiske platen
 • Cocosplaten
 • Nazcaplaten
 • Den antarktiske platen
 • Den australske platen
 • Den filippinske havplaten

De største vulkanutbruddene

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mt. St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mt. Pelée
 • La Soufriere
 • Vesuv
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera

Eksplosivt utbrudd

 • askesky - Den slippes ut i atmosfæren under et eksplosivt utbrudd.
 • krater - Den brede munningen av vulkanens diatrem, hvor lava strømmer ut og opp på overflaten.
 • pyroklastisk strøm - Varm aske og slam som strømmer nedover vulkankjeglen under et eksplosivt utbrudd.

Strømmende utbrudd

 • krater - Den brede munningen av vulkanens diatrem, hvor lava strømmer ut og opp på overflaten.
 • lavastrøm - Magma som strømmer opp til overflaten.

Blandet utbrudd

 • diatrem - Magma, damp og gasser strømmer opp til overflaten gjennom denne kanalen.
 • krater - Den brede munningen av vulkanens diatrem, hvor lava strømmer ut og opp på overflaten.
 • lavastrøm - Magma som strømmer opp til overflaten.

Postvulkansk aktivitet

 • fumarole - En åpning som slipper ut damp og gasser som inneholder forskjellige kjemikalier.
 • geysir - En kilde som regelmessig slipper ut en søyle av varmt vann.
 • solfatara - En åpning i jordskorpen, som slipper ut svovelgasser.
 • mofett - En åpning i jordskorpen, som slipper ut karbondioksid.
 • muddervulkan - I leireområder slippes gasser ut av flytende leire som bobler.

Animasjon

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mt. St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mt. Pelée
 • La Soufriere
 • Vesuv
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera
 • Den afrikanske platen
 • Den eurasiske platen
 • Den arabiske platen
 • Den indiske platen
 • Den nordamerikanske platen
 • Den søramerikanske platen
 • Stillehavsplaten
 • Den karibiske platen
 • Cocosplaten
 • Nazcaplaten
 • Den antarktiske platen
 • Den australske platen
 • Den filippinske havplaten

Forteller

Vulkansk aktivitet er en prosess hvor magma trenger opp til overflaten og gjennom jordskorpen. Vulkaner oppstår ikke tilfeldig; de danner lange kjeder som i hovedsak følger grensene til de tektoniske platene.
Vulkansk aktivitet spiller en viktig rolle for dannelsen av fjell. Magma er rødglødende, smeltet stein under Jordens overflate. Magmaen som flyter opp til overflaten kalles lava, og der den når overflaten dannes en vulkan. Vulkaner kan skilles fra hverandre ut fra hva slags type utbrudd de har; eksplosive, strømmende eller blandede.

Eksplosive utbrudd er karakteristisk for sinderkjegle-vulkaner. Denne typen utbrudd etterfølges av damp og gasser som ved massive eksplosjoner slipper ut til overflaten gjennom krateret. Dette resulterer i en høy utbruddssøyle og pyroklastisk strøm. Vinden kan spre askeskyen over et stort område. Den pyroklastiske strømmen velter nedover vulkankjeglen i høy hastighet. Dette er den mest ødeleggende typen vulkanutbrudd. De mest velkjente eksemplene på vulkaner med denne typen utbrudd er Krakatoa, Mt. Pelée og Mt. St. Helens.

Strømmende utbrudd er karakteristisk for skjoldvulkaner. Denne typen utbrudd medfører ikke eksplosjoner eller noen pyroklastisk strøm; det eneste som stiger til overflaten er flytende lava. Så snart lavaen størkner danner den en vulkankjegle. Eksempler på vulkaner hvor strømmende utbrudd forekommer er Mauna Kea og Mauna Loa, begge på Hawaiiøyene.

Blandede utbrudd er karakteristisk for stratovulkaner. Denne typen utbrudd blir også etterfulgt av eksplosjoner og lavastrømmer. Vulkankjeglen består av vekslende lag med tefra eller steinfragmenter og størknet lava. De mest kjente eksemplene på stratovulkaner er Stromboli, Mt. Etna og Cotopaxi.

Etter vulkanutbrudd kan også postvulkansk aktivitet observeres. Dette består hovedsakelig av damp og gasser bestående av diverse kjemikalier som slippes ut fra åpningene som kalles fumaroler.

Solfatara er en type fumarole; det er en åpning i jordskorpen hvor svovelgasser slipper ut.

Mofett er et utslipp av karbondioksid. En mofett kalles “tørr” dersom den inneholder karbondioksid, eller “våt” dersom den inneholder kullsyreholdig vann.

En geysir er en kilde som regelmessig slipper ut en søyle av varmt vann. Dette skjer fordi vann siver inn og akkumuleres i små hulrom under jordoverflaten og begynner å koke grunnet den varme magmaen. Til slutt bryter vannet ut.

Vulkansk aktivitet i leirområder blir etterfulgt av “muddervulkaner”, hvor gasser slippes ut av flytende leire som bobler.

De mest ødeleggende vulkanutbruddene sprer store mengder tefra.
Under Krakatoas utbrudd i 1883 ble 18 kubikkilometer med tefra spredt, mens under utbruddet fra Mount Tambora i 1815, som var et av historiens kraftigste utbrudd, ble totalt 80 kubikkilometer med disse fragmentene spredt over et stort område.
Slike kraftige utbrudd har globale virkninger på Jordens atmosfære, klima og dyreliv.

Relaterte elementer

Varmepunkter

Varmepunkter er de stedene på jordskorpen hvor magma ofte stiger til overflaten og forårsaker vulkansk aktivitet.

Dannelse av stratovulkaner

Stratovulkaner består av lag med vulkansk aske, slam og lava.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Dyphavshydrotermiske ventilasjonsåpninger

En hydrotermisk ventilasjon er en spaltning i planetens overflate som geotermisk oppvarmet vann renner gjennom.

Folding (grunnleggende)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Forkastning (grunnleggende)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg vertikalt langs frakturene.

Jordens topografi

Animasjonen presenterer jordens største fjell, vidder, elver, innsjøer og ørkener.

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres relevante symboler.

Added to your cart.