Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Vulkansk aktivitet

Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Geografi

Nøkkelord

vulkan, magmatisk aktivitet, Vulkanutbrudd, vulkaner, vulkansk aktivitet, magma, post-vulkansk aktivitet, magmakammer, Platetektonikk, jordskjelv, lava, fjellformasjonen, Vesuvius, natur, geografi, tektonisk plate, jordskorpen, katastrofe

Relaterte tillegg

Scener

Vulkaner og platetektonikk

 • Den afrikanske platen
 • Den eurasiske platen
 • Den arabiske platen
 • Den indiske platen
 • Den nordamerikanske platen
 • Den søramerikanske platen
 • Stillehavsplaten
 • Den karibiske platen
 • Cocosplaten
 • Nazcaplaten
 • Den antarktiske platen
 • Den australske platen
 • Den filippinske havplaten

Vulkansk aktivitet er en prosess hvor magma trenger opp til overflaten og gjennom jordskorpen. Vulkaner oppstår ikke tilfeldig; de danner lange kjeder som i hovedsak følger grensene til de tektoniske platene.
Vulkansk aktivitet spiller en viktig rolle for dannelsen av fjell. Magma er rødglødende, smeltet stein under Jordens overflate. Magmaen som flyter opp til overflaten kalles lava, og der den når overflaten dannes en vulkan. Vulkaner kan skilles fra hverandre ut fra hva slags type utbrudd de har; eksplosive, strømmende eller blandede.

Eksplosive utbrudd er karakteristisk for sinderkjegle-vulkaner. Denne typen utbrudd etterfølges av damp og gasser som ved massive eksplosjoner slipper ut til overflaten gjennom krateret. Dette resulterer i en høy utbruddssøyle og pyroklastisk strøm. Vinden kan spre askeskyen over et stort område. Den pyroklastiske strømmen velter nedover vulkankjeglen i høy hastighet. Dette er den mest ødeleggende typen vulkanutbrudd. De mest velkjente eksemplene på vulkaner med denne typen utbrudd er Krakatoa, Mt. Pelée og Mt. St. Helens.

Strømmende utbrudd er karakteristisk for skjoldvulkaner. Denne typen utbrudd medfører ikke eksplosjoner eller noen pyroklastisk strøm; det eneste som stiger til overflaten er flytende lava. Så snart lavaen størkner danner den en vulkankjegle. Eksempler på vulkaner hvor strømmende utbrudd forekommer er Mauna Kea og Mauna Loa, begge på Hawaiiøyene.

Blandede utbrudd er karakteristisk for stratovulkaner. Denne typen utbrudd blir også etterfulgt av eksplosjoner og lavastrømmer. Vulkankjeglen består av vekslende lag med tefra eller steinfragmenter og størknet lava. De mest kjente eksemplene på stratovulkaner er Stromboli, Mt. Etna og Cotopaxi.

Etter vulkanutbrudd kan også postvulkansk aktivitet observeres. Dette består hovedsakelig av damp og gasser bestående av diverse kjemikalier som slippes ut fra åpningene som kalles fumaroler.

Solfatara er en type fumarole; det er en åpning i jordskorpen hvor svovelgasser slipper ut.

Mofett er et utslipp av karbondioksid. En mofett kalles “tørr” dersom den inneholder karbondioksid, eller “våt” dersom den inneholder kullsyreholdig vann.

En geysir er en kilde som regelmessig slipper ut en søyle av varmt vann. Dette skjer fordi vann siver inn og akkumuleres i små hulrom under jordoverflaten og begynner å koke grunnet den varme magmaen. Til slutt bryter vannet ut.

Vulkansk aktivitet i leirområder blir etterfulgt av “muddervulkaner”, hvor gasser slippes ut av flytende leire som bobler.

De mest ødeleggende vulkanutbruddene sprer store mengder tefra.
Under Krakatoas utbrudd i 1883 ble 18 kubikkilometer med tefra spredt, mens under utbruddet fra Mount Tambora i 1815, som var et av historiens kraftigste utbrudd, ble totalt 80 kubikkilometer med disse fragmentene spredt over et stort område.
Slike kraftige utbrudd har globale virkninger på Jordens atmosfære, klima og dyreliv.

De største vulkanutbruddene

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mt. St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mt. Pelée
 • La Soufriere
 • Vesuv
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera

Vulkansk aktivitet er en prosess hvor magma trenger opp til overflaten og gjennom jordskorpen. Vulkaner oppstår ikke tilfeldig; de danner lange kjeder som i hovedsak følger grensene til de tektoniske platene.
Vulkansk aktivitet spiller en viktig rolle for dannelsen av fjell. Magma er rødglødende, smeltet stein under Jordens overflate. Magmaen som flyter opp til overflaten kalles lava, og der den når overflaten dannes en vulkan. Vulkaner kan skilles fra hverandre ut fra hva slags type utbrudd de har; eksplosive, strømmende eller blandede.

Eksplosive utbrudd er karakteristisk for sinderkjegle-vulkaner. Denne typen utbrudd etterfølges av damp og gasser som ved massive eksplosjoner slipper ut til overflaten gjennom krateret. Dette resulterer i en høy utbruddssøyle og pyroklastisk strøm. Vinden kan spre askeskyen over et stort område. Den pyroklastiske strømmen velter nedover vulkankjeglen i høy hastighet. Dette er den mest ødeleggende typen vulkanutbrudd. De mest velkjente eksemplene på vulkaner med denne typen utbrudd er Krakatoa, Mt. Pelée og Mt. St. Helens.

Strømmende utbrudd er karakteristisk for skjoldvulkaner. Denne typen utbrudd medfører ikke eksplosjoner eller noen pyroklastisk strøm; det eneste som stiger til overflaten er flytende lava. Så snart lavaen størkner danner den en vulkankjegle. Eksempler på vulkaner hvor strømmende utbrudd forekommer er Mauna Kea og Mauna Loa, begge på Hawaiiøyene.

Blandede utbrudd er karakteristisk for stratovulkaner. Denne typen utbrudd blir også etterfulgt av eksplosjoner og lavastrømmer. Vulkankjeglen består av vekslende lag med tefra eller steinfragmenter og størknet lava. De mest kjente eksemplene på stratovulkaner er Stromboli, Mt. Etna og Cotopaxi.

Etter vulkanutbrudd kan også postvulkansk aktivitet observeres. Dette består hovedsakelig av damp og gasser bestående av diverse kjemikalier som slippes ut fra åpningene som kalles fumaroler.

Solfatara er en type fumarole; det er en åpning i jordskorpen hvor svovelgasser slipper ut.

Mofett er et utslipp av karbondioksid. En mofett kalles “tørr” dersom den inneholder karbondioksid, eller “våt” dersom den inneholder kullsyreholdig vann.

En geysir er en kilde som regelmessig slipper ut en søyle av varmt vann. Dette skjer fordi vann siver inn og akkumuleres i små hulrom under jordoverflaten og begynner å koke grunnet den varme magmaen. Til slutt bryter vannet ut.

Vulkansk aktivitet i leirområder blir etterfulgt av “muddervulkaner”, hvor gasser slippes ut av flytende leire som bobler.

De mest ødeleggende vulkanutbruddene sprer store mengder tefra.
Under Krakatoas utbrudd i 1883 ble 18 kubikkilometer med tefra spredt, mens under utbruddet fra Mount Tambora i 1815, som var et av historiens kraftigste utbrudd, ble totalt 80 kubikkilometer med disse fragmentene spredt over et stort område.
Slike kraftige utbrudd har globale virkninger på Jordens atmosfære, klima og dyreliv.

Eksplosivt utbrudd

 • askesky
 • krater
 • pyroklastisk strøm

Vulkansk aktivitet er en prosess hvor magma trenger opp til overflaten og gjennom jordskorpen. Vulkaner oppstår ikke tilfeldig; de danner lange kjeder som i hovedsak følger grensene til de tektoniske platene.
Vulkansk aktivitet spiller en viktig rolle for dannelsen av fjell. Magma er rødglødende, smeltet stein under Jordens overflate. Magmaen som flyter opp til overflaten kalles lava, og der den når overflaten dannes en vulkan. Vulkaner kan skilles fra hverandre ut fra hva slags type utbrudd de har; eksplosive, strømmende eller blandede.

Eksplosive utbrudd er karakteristisk for sinderkjegle-vulkaner. Denne typen utbrudd etterfølges av damp og gasser som ved massive eksplosjoner slipper ut til overflaten gjennom krateret. Dette resulterer i en høy utbruddssøyle og pyroklastisk strøm. Vinden kan spre askeskyen over et stort område. Den pyroklastiske strømmen velter nedover vulkankjeglen i høy hastighet. Dette er den mest ødeleggende typen vulkanutbrudd. De mest velkjente eksemplene på vulkaner med denne typen utbrudd er Krakatoa, Mt. Pelée og Mt. St. Helens.

Strømmende utbrudd er karakteristisk for skjoldvulkaner. Denne typen utbrudd medfører ikke eksplosjoner eller noen pyroklastisk strøm; det eneste som stiger til overflaten er flytende lava. Så snart lavaen størkner danner den en vulkankjegle. Eksempler på vulkaner hvor strømmende utbrudd forekommer er Mauna Kea og Mauna Loa, begge på Hawaiiøyene.

Blandede utbrudd er karakteristisk for stratovulkaner. Denne typen utbrudd blir også etterfulgt av eksplosjoner og lavastrømmer. Vulkankjeglen består av vekslende lag med tefra eller steinfragmenter og størknet lava. De mest kjente eksemplene på stratovulkaner er Stromboli, Mt. Etna og Cotopaxi.

Etter vulkanutbrudd kan også postvulkansk aktivitet observeres. Dette består hovedsakelig av damp og gasser bestående av diverse kjemikalier som slippes ut fra åpningene som kalles fumaroler.

Solfatara er en type fumarole; det er en åpning i jordskorpen hvor svovelgasser slipper ut.

Mofett er et utslipp av karbondioksid. En mofett kalles “tørr” dersom den inneholder karbondioksid, eller “våt” dersom den inneholder kullsyreholdig vann.

En geysir er en kilde som regelmessig slipper ut en søyle av varmt vann. Dette skjer fordi vann siver inn og akkumuleres i små hulrom under jordoverflaten og begynner å koke grunnet den varme magmaen. Til slutt bryter vannet ut.

Vulkansk aktivitet i leirområder blir etterfulgt av “muddervulkaner”, hvor gasser slippes ut av flytende leire som bobler.

De mest ødeleggende vulkanutbruddene sprer store mengder tefra.
Under Krakatoas utbrudd i 1883 ble 18 kubikkilometer med tefra spredt, mens under utbruddet fra Mount Tambora i 1815, som var et av historiens kraftigste utbrudd, ble totalt 80 kubikkilometer med disse fragmentene spredt over et stort område.
Slike kraftige utbrudd har globale virkninger på Jordens atmosfære, klima og dyreliv.

Strømmende utbrudd

 • krater
 • lavastrøm

Vulkansk aktivitet er en prosess hvor magma trenger opp til overflaten og gjennom jordskorpen. Vulkaner oppstår ikke tilfeldig; de danner lange kjeder som i hovedsak følger grensene til de tektoniske platene.
Vulkansk aktivitet spiller en viktig rolle for dannelsen av fjell. Magma er rødglødende, smeltet stein under Jordens overflate. Magmaen som flyter opp til overflaten kalles lava, og der den når overflaten dannes en vulkan. Vulkaner kan skilles fra hverandre ut fra hva slags type utbrudd de har; eksplosive, strømmende eller blandede.

Eksplosive utbrudd er karakteristisk for sinderkjegle-vulkaner. Denne typen utbrudd etterfølges av damp og gasser som ved massive eksplosjoner slipper ut til overflaten gjennom krateret. Dette resulterer i en høy utbruddssøyle og pyroklastisk strøm. Vinden kan spre askeskyen over et stort område. Den pyroklastiske strømmen velter nedover vulkankjeglen i høy hastighet. Dette er den mest ødeleggende typen vulkanutbrudd. De mest velkjente eksemplene på vulkaner med denne typen utbrudd er Krakatoa, Mt. Pelée og Mt. St. Helens.

Strømmende utbrudd er karakteristisk for skjoldvulkaner. Denne typen utbrudd medfører ikke eksplosjoner eller noen pyroklastisk strøm; det eneste som stiger til overflaten er flytende lava. Så snart lavaen størkner danner den en vulkankjegle. Eksempler på vulkaner hvor strømmende utbrudd forekommer er Mauna Kea og Mauna Loa, begge på Hawaiiøyene.

Blandede utbrudd er karakteristisk for stratovulkaner. Denne typen utbrudd blir også etterfulgt av eksplosjoner og lavastrømmer. Vulkankjeglen består av vekslende lag med tefra eller steinfragmenter og størknet lava. De mest kjente eksemplene på stratovulkaner er Stromboli, Mt. Etna og Cotopaxi.

Etter vulkanutbrudd kan også postvulkansk aktivitet observeres. Dette består hovedsakelig av damp og gasser bestående av diverse kjemikalier som slippes ut fra åpningene som kalles fumaroler.

Solfatara er en type fumarole; det er en åpning i jordskorpen hvor svovelgasser slipper ut.

Mofett er et utslipp av karbondioksid. En mofett kalles “tørr” dersom den inneholder karbondioksid, eller “våt” dersom den inneholder kullsyreholdig vann.

En geysir er en kilde som regelmessig slipper ut en søyle av varmt vann. Dette skjer fordi vann siver inn og akkumuleres i små hulrom under jordoverflaten og begynner å koke grunnet den varme magmaen. Til slutt bryter vannet ut.

Vulkansk aktivitet i leirområder blir etterfulgt av “muddervulkaner”, hvor gasser slippes ut av flytende leire som bobler.

De mest ødeleggende vulkanutbruddene sprer store mengder tefra.
Under Krakatoas utbrudd i 1883 ble 18 kubikkilometer med tefra spredt, mens under utbruddet fra Mount Tambora i 1815, som var et av historiens kraftigste utbrudd, ble totalt 80 kubikkilometer med disse fragmentene spredt over et stort område.
Slike kraftige utbrudd har globale virkninger på Jordens atmosfære, klima og dyreliv.

Blandet utbrudd

 • diatrem
 • krater
 • lavastrøm

Vulkansk aktivitet er en prosess hvor magma trenger opp til overflaten og gjennom jordskorpen. Vulkaner oppstår ikke tilfeldig; de danner lange kjeder som i hovedsak følger grensene til de tektoniske platene.
Vulkansk aktivitet spiller en viktig rolle for dannelsen av fjell. Magma er rødglødende, smeltet stein under Jordens overflate. Magmaen som flyter opp til overflaten kalles lava, og der den når overflaten dannes en vulkan. Vulkaner kan skilles fra hverandre ut fra hva slags type utbrudd de har; eksplosive, strømmende eller blandede.

Eksplosive utbrudd er karakteristisk for sinderkjegle-vulkaner. Denne typen utbrudd etterfølges av damp og gasser som ved massive eksplosjoner slipper ut til overflaten gjennom krateret. Dette resulterer i en høy utbruddssøyle og pyroklastisk strøm. Vinden kan spre askeskyen over et stort område. Den pyroklastiske strømmen velter nedover vulkankjeglen i høy hastighet. Dette er den mest ødeleggende typen vulkanutbrudd. De mest velkjente eksemplene på vulkaner med denne typen utbrudd er Krakatoa, Mt. Pelée og Mt. St. Helens.

Strømmende utbrudd er karakteristisk for skjoldvulkaner. Denne typen utbrudd medfører ikke eksplosjoner eller noen pyroklastisk strøm; det eneste som stiger til overflaten er flytende lava. Så snart lavaen størkner danner den en vulkankjegle. Eksempler på vulkaner hvor strømmende utbrudd forekommer er Mauna Kea og Mauna Loa, begge på Hawaiiøyene.

Blandede utbrudd er karakteristisk for stratovulkaner. Denne typen utbrudd blir også etterfulgt av eksplosjoner og lavastrømmer. Vulkankjeglen består av vekslende lag med tefra eller steinfragmenter og størknet lava. De mest kjente eksemplene på stratovulkaner er Stromboli, Mt. Etna og Cotopaxi.

Etter vulkanutbrudd kan også postvulkansk aktivitet observeres. Dette består hovedsakelig av damp og gasser bestående av diverse kjemikalier som slippes ut fra åpningene som kalles fumaroler.

Solfatara er en type fumarole; det er en åpning i jordskorpen hvor svovelgasser slipper ut.

Mofett er et utslipp av karbondioksid. En mofett kalles “tørr” dersom den inneholder karbondioksid, eller “våt” dersom den inneholder kullsyreholdig vann.

En geysir er en kilde som regelmessig slipper ut en søyle av varmt vann. Dette skjer fordi vann siver inn og akkumuleres i små hulrom under jordoverflaten og begynner å koke grunnet den varme magmaen. Til slutt bryter vannet ut.

Vulkansk aktivitet i leirområder blir etterfulgt av “muddervulkaner”, hvor gasser slippes ut av flytende leire som bobler.

De mest ødeleggende vulkanutbruddene sprer store mengder tefra.
Under Krakatoas utbrudd i 1883 ble 18 kubikkilometer med tefra spredt, mens under utbruddet fra Mount Tambora i 1815, som var et av historiens kraftigste utbrudd, ble totalt 80 kubikkilometer med disse fragmentene spredt over et stort område.
Slike kraftige utbrudd har globale virkninger på Jordens atmosfære, klima og dyreliv.

Postvulkansk aktivitet

 • fumarole
 • geysir
 • solfatara
 • mofett
 • muddervulkan

Vulkansk aktivitet er en prosess hvor magma trenger opp til overflaten og gjennom jordskorpen. Vulkaner oppstår ikke tilfeldig; de danner lange kjeder som i hovedsak følger grensene til de tektoniske platene.
Vulkansk aktivitet spiller en viktig rolle for dannelsen av fjell. Magma er rødglødende, smeltet stein under Jordens overflate. Magmaen som flyter opp til overflaten kalles lava, og der den når overflaten dannes en vulkan. Vulkaner kan skilles fra hverandre ut fra hva slags type utbrudd de har; eksplosive, strømmende eller blandede.

Eksplosive utbrudd er karakteristisk for sinderkjegle-vulkaner. Denne typen utbrudd etterfølges av damp og gasser som ved massive eksplosjoner slipper ut til overflaten gjennom krateret. Dette resulterer i en høy utbruddssøyle og pyroklastisk strøm. Vinden kan spre askeskyen over et stort område. Den pyroklastiske strømmen velter nedover vulkankjeglen i høy hastighet. Dette er den mest ødeleggende typen vulkanutbrudd. De mest velkjente eksemplene på vulkaner med denne typen utbrudd er Krakatoa, Mt. Pelée og Mt. St. Helens.

Strømmende utbrudd er karakteristisk for skjoldvulkaner. Denne typen utbrudd medfører ikke eksplosjoner eller noen pyroklastisk strøm; det eneste som stiger til overflaten er flytende lava. Så snart lavaen størkner danner den en vulkankjegle. Eksempler på vulkaner hvor strømmende utbrudd forekommer er Mauna Kea og Mauna Loa, begge på Hawaiiøyene.

Blandede utbrudd er karakteristisk for stratovulkaner. Denne typen utbrudd blir også etterfulgt av eksplosjoner og lavastrømmer. Vulkankjeglen består av vekslende lag med tefra eller steinfragmenter og størknet lava. De mest kjente eksemplene på stratovulkaner er Stromboli, Mt. Etna og Cotopaxi.

Etter vulkanutbrudd kan også postvulkansk aktivitet observeres. Dette består hovedsakelig av damp og gasser bestående av diverse kjemikalier som slippes ut fra åpningene som kalles fumaroler.

Solfatara er en type fumarole; det er en åpning i jordskorpen hvor svovelgasser slipper ut.

Mofett er et utslipp av karbondioksid. En mofett kalles “tørr” dersom den inneholder karbondioksid, eller “våt” dersom den inneholder kullsyreholdig vann.

En geysir er en kilde som regelmessig slipper ut en søyle av varmt vann. Dette skjer fordi vann siver inn og akkumuleres i små hulrom under jordoverflaten og begynner å koke grunnet den varme magmaen. Til slutt bryter vannet ut.

Vulkansk aktivitet i leirområder blir etterfulgt av “muddervulkaner”, hvor gasser slippes ut av flytende leire som bobler.

De mest ødeleggende vulkanutbruddene sprer store mengder tefra.
Under Krakatoas utbrudd i 1883 ble 18 kubikkilometer med tefra spredt, mens under utbruddet fra Mount Tambora i 1815, som var et av historiens kraftigste utbrudd, ble totalt 80 kubikkilometer med disse fragmentene spredt over et stort område.
Slike kraftige utbrudd har globale virkninger på Jordens atmosfære, klima og dyreliv.

Forteller

Vulkansk aktivitet er en prosess hvor magma trenger opp til overflaten og gjennom jordskorpen. Vulkaner oppstår ikke tilfeldig; de danner lange kjeder som i hovedsak følger grensene til de tektoniske platene.
Vulkansk aktivitet spiller en viktig rolle for dannelsen av fjell. Magma er rødglødende, smeltet stein under Jordens overflate. Magmaen som flyter opp til overflaten kalles lava, og der den når overflaten dannes en vulkan. Vulkaner kan skilles fra hverandre ut fra hva slags type utbrudd de har; eksplosive, strømmende eller blandede.

Eksplosive utbrudd er karakteristisk for sinderkjegle-vulkaner. Denne typen utbrudd etterfølges av damp og gasser som ved massive eksplosjoner slipper ut til overflaten gjennom krateret. Dette resulterer i en høy utbruddssøyle og pyroklastisk strøm. Vinden kan spre askeskyen over et stort område. Den pyroklastiske strømmen velter nedover vulkankjeglen i høy hastighet. Dette er den mest ødeleggende typen vulkanutbrudd. De mest velkjente eksemplene på vulkaner med denne typen utbrudd er Krakatoa, Mt. Pelée og Mt. St. Helens.

Strømmende utbrudd er karakteristisk for skjoldvulkaner. Denne typen utbrudd medfører ikke eksplosjoner eller noen pyroklastisk strøm; det eneste som stiger til overflaten er flytende lava. Så snart lavaen størkner danner den en vulkankjegle. Eksempler på vulkaner hvor strømmende utbrudd forekommer er Mauna Kea og Mauna Loa, begge på Hawaiiøyene.

Blandede utbrudd er karakteristisk for stratovulkaner. Denne typen utbrudd blir også etterfulgt av eksplosjoner og lavastrømmer. Vulkankjeglen består av vekslende lag med tefra eller steinfragmenter og størknet lava. De mest kjente eksemplene på stratovulkaner er Stromboli, Mt. Etna og Cotopaxi.

Etter vulkanutbrudd kan også postvulkansk aktivitet observeres. Dette består hovedsakelig av damp og gasser bestående av diverse kjemikalier som slippes ut fra åpningene som kalles fumaroler.

Solfatara er en type fumarole; det er en åpning i jordskorpen hvor svovelgasser slipper ut.

Mofett er et utslipp av karbondioksid. En mofett kalles “tørr” dersom den inneholder karbondioksid, eller “våt” dersom den inneholder kullsyreholdig vann.

En geysir er en kilde som regelmessig slipper ut en søyle av varmt vann. Dette skjer fordi vann siver inn og akkumuleres i små hulrom under jordoverflaten og begynner å koke grunnet den varme magmaen. Til slutt bryter vannet ut.

Vulkansk aktivitet i leirområder blir etterfulgt av “muddervulkaner”, hvor gasser slippes ut av flytende leire som bobler.

De mest ødeleggende vulkanutbruddene sprer store mengder tefra.
Under Krakatoas utbrudd i 1883 ble 18 kubikkilometer med tefra spredt, mens under utbruddet fra Mount Tambora i 1815, som var et av historiens kraftigste utbrudd, ble totalt 80 kubikkilometer med disse fragmentene spredt over et stort område.
Slike kraftige utbrudd har globale virkninger på Jordens atmosfære, klima og dyreliv.

Relaterte tillegg

Marken

Jord er det løse, øverste, fruktbare laget av jordskorpen.

Mineraler: Aktive deltagere i livene våre

Denne leksjonen tar deg med til mineralenes verden.

Naturgass og petroleum

Naturgass og petroleum er blant de viktigste energikildene og råvarene vi har i dag.

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

An introduction of the climatic and altitudinal zones of the African continent.

Bølger

Bølgenes kraft er en viktig faktor i hvordan kysten vår formes.

Månen

Hvilke hemmeligheter holder månen på, og hvem var de første som besøkte månen? Du finner ut av...

Varmfront, kaldfront

Kalde og varme fronter formes der varme og kalde luftlegemer møtes.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Added to your cart.