Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Relaterte tillegg

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har kjerner og er noen få mikrometer i lengde

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Added to your cart.