Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Virus

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Biologi

Nøkkelord

virus, infeksjon, dråpeinfeksjon, sykdom, tobakk mosaikk, bakteriofag, HIV, , AIDS, fag, kapsid, genetisk materiale, DNA-virus, RNA-virus, DNA, RNA, lipidmembranen, vertscelle, spiral, tyveflatede, Binal, virologi, biologi

Relaterte elementer

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Genome editing

Genome editing is a type of genetic engineering which results in changes in the genome of an organism. This animation presents one of the best-known genome...

Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Encellede eukaryote organismer som er utbredt i ferskvann.

Proteiners sekundærstruktur

Polypeptidkjeder består av aminosyrer og finnes i form av alfaheliks eller betaflak.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

Svartedauden (Europa, 1347-1353)

Bakteriesykdommen kjent som byllepest er en av de dødeligste infeksjonssykdommene i menneskehetens historie.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Added to your cart.