Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Relaterte tillegg

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Added to your cart.