Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Relaterte tillegg

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Added to your cart.