Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Relaterte tillegg

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Added to your cart.