Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Relaterte tillegg

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Added to your cart.