Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Vinylklorid (kloreten) (C₂H₃Cl)

Vinylklorid (kloreten) (C₂H₃Cl)

Monomeren av PVC.

Kjemi

Nøkkelord

vinylklorid, kloretylen, alkylhalid, halogenholdig organisk forbindelse, umettet, vinylgruppe, monomer, polymer, polymerisasjon, PVC, polyvinylklorid, addisjon, toksisk, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Vinylklorid C₂H₃Cl

Informasjon

Molmasse: 62,5 g/mol

Smeltepunkt: -153,7 °C

Kokepunkt: -13,4 °C

Tetthet: 0,0029 g/cm³

Relativ damptetthet (luft=1): 2,2

Egenskaper

Vinylklorid er en monomer av PVC, en fargeløs, luktfri gass som er giftig og tyngre enn luft. Den er svært brannfarlig og eksplosiv. Den oppløses godt i alkohol og eter, men mindre godt i vann. Stoffets typiske reaksjoner er addisjon og polymerisasjon. Når det brenner brytes det ned og danner giftige, etsende stoffer.

Forekomst og produksjon

Vinylklorid produseres under pyrolyse av 1,2-dikloretan, som igjen er fremstilt av en reaksjon mellom etylen og klor, eller i en reaksjon mellom acetylen og hydrogenklorid.

Bruksområder

Polyvinylklorid (eller PVC) er produsert ved polymerisering av vinylklorid.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Diklormetan (CH₂Cl₂)

Den blir fremstilt ved å behandle metan med klorgass og brukes som et løsemiddel.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Det første elementet i den homologe serien av 1-alkener.

Karbontetraklorid (CCl₄)

Fargeløs, giftig væske med en søt lukt.

Klormetan (metylklorid) (CH₃Cl)

Klormetan kan fremstilles ved oppvarming av en blanding av metan og klor.

Triklormetan, kloroform (CHCl₃)

Også kjent som kloroform, brukes som et løsemiddel i laboratorier, tidligere brukt som et bedøvelsesmiddel.

Etan (C₂H₆)

Det andre elementet i den homologe serien av rettkjedede alkaner.

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

1,1,2,2-tetrafluoretylen (C₂F₄)

Fargeløs, luktfri gass, monomeren til teflon.

Klor (Cl₂)

En gul-grønn giftig gass med en sterk lukt, en av halogenene.

Added to your cart.