Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Vindkraftverk

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Geografi

Nøkkelord

vindkraftverk, fornybar energi, alternativ energi, , vind, energiproduksjon, elektrisk strøm, vindturbin, miljøvern, elektrisk energi, transformator, miljøvennlig, energi, kraftstasjon, generator, Sosialt, geografi

Relaterte elementer

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Passivhus

I et passivhus kan et behagelig inneklima opprettholdes uten bruk av trasisjonelle varme- og kjølesystemer.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Eoliske landformer i ørkenområder

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av ørkenområder.

Eoliske landformer langs kyst og på stepper

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av stepper og kystområder.

Lokale vinder

De viktigste typene lokale vinder er sjø- og landbris, fjell- og dalbris, samt fallvindene.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Offentlige tjenester

Tjenester som tilfredsstiller forbrukernes krav til vannforsyning, avløp, elektrisitet, varme og gass, samt telekommunikasjon.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk allerede i middelalderen.

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Generering av vekselstrøm

Elektrisk strøm kan genereres ved å rotere en armaturkrets i et magnetisk felt.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Added to your cart.