Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Geografi

Nøkkelord

termiske kraftverk, hydrokarbon, energikilde, energiproduksjon, elektrisk strøm, brenning, fossil, fornybar, kraftstasjon, turbin, generator, energi, drivhuseffekt, luftforurensing, miljøforurensning, geografi

Relaterte elementer

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Dagbrudd

I motsetning til i underjordiske gruver blir lagene som dekker kullet i dagbruddet fjernet, slik at kullet kan utvinnes på overflaten.

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Hvordan fungerer det? - Impulsturbin (vann)

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av impulsturbiner med vann.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Reaksjon mellom hydrogen og oksygen

Knallgass er en blanding av hydrogen og oksygen. Den vil eksplodere når den blir antent.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Added to your cart.