Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Geografi

Nøkkelord

Hooverdammen, vannkraftverk, USA, kraftstasjon, energi, energiproduksjon, turbin, elektrisk strøm, generator, transformator, vassdragsregulering, oppbevaring av vann, vann, elv, forbruker, geografi

Relaterte elementer

Scener

Kraftverket

 • demmet vann
 • demning
 • høyspentlinje
 • vanninntakstårn

Sett nedenfra

 • demning
 • vanninntakstårn
 • høyspentlinje

Struktur

 • demning
 • vanninntakstårn
 • turbin
 • rørgate

Vannets bane

 • vanninntakstårn
 • turbin
 • generator
 • høyspentlinje
 • rørgate

Turbin

 • generator
 • innløpsturbin
 • løper

Produksjon av elektrisk strøm

Animasjon

Forteller

Hooverdammen, som ligger på grensen mellom Arizona og Nevada, i nærheten av Las Vegas, er et av de mest kjente vannkraftverkene i verden. Demningen består av vannet fra Coloradoelven og omdanner energien i vannstrømmen til elektrisk strøm.
Dammen ble bygget mellom 1931 og 1936. Den ble innviet av president Franklin Delano Roosevelt i 1935 før den var komplett. Dammen er over 220 meter høy og nesten 380 meter bred. Tykkelsen på bunnen er 200 meter og 14 meter på toppen. 112 dødsfall kan knyttets til byggingen av demningen.

Innen det når turbinene kommer vann fra Lake Mead inn i inntakstårnene og renner gjennom gradvis smalere tilløpsrør med en hastighet på 140 km/t.

Rotasjonen av turbinen omdannes til elektrisk strøm av generatorer.

Opprinnelig ble åtte turbiner planlagt på begge elvebreddene men til slutt ble en av turbinene erstattet av to små. Senere kom ytterligere to så det er i dag 19 turbiner i drift i dammen.

Kraftverket har en nominell effekt på ca. 2000 MW. I tillegg til å produsere elektrisitet spiller demningen også en viktig rolle i reguleringen av vannføring og vannoppbevaring.

Relaterte elementer

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Vannturbin, generator

Vannturbiner transformerer den kinetiske energien i vann til elektrisk energi.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

States and cities of the USA

This animation demonstrates the states and largest cities of the USA.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

Hengebroen som strekker seg over sundet mellom San Francisco-bukten og Stillehavet ble åpnet i 1937.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Added to your cart.