Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Geografi

Nøkkelord

Hooverdammen, vannkraftverk, USA, kraftstasjon, energi, energiproduksjon, turbin, elektrisk strøm, generator, transformator, vassdragsregulering, oppbevaring av vann, vann, elv, forbruker, geografi

Relaterte elementer

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Vannturbin, generator

Vannturbiner transformerer den kinetiske energien i vann til elektrisk energi.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

States and cities of the USA

This animation demonstrates the states and largest cities of the USA.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

Hengebroen som strekker seg over sundet mellom San Francisco-bukten og Stillehavet ble åpnet i 1937.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Added to your cart.