Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Vannforurensning

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Geografi

Nøkkelord

vannforurensning, miljøforurensning, miljøvern, kloakk, sur nedbør, bærekraftig utvikling, menneskelig aktivitet, avløpsrensing, plantevernmiddel, Klima forandringer, avskoging, Maritim handel, maritim transport, radioaktiv stråling, gjødsel, Industri, oppgjør, jordbruk, vann transport, kjemisk, vann, petroleum, geografi, søppel, utvikling, samfunn, vízfelhasználás, innsjøer, hav, elv, skadelige stoffer, produksjon, miljø, natur

Relaterte elementer

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Kloakkrenseanlegg

Behandlet avløpsvann kan brukes i jordbruk og industri.

Vannforsyningssystem

Vannforsyningssystemet gir forbrukerne rent og trygt drikkevann.

Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Storbyer

En metropol er en stor by med en befolkning på over 1 million mennesker.

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Presisjonsjordbruk

Denne animasjonen demonstrerer bruken av moderne teknologi i jordbruket.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En forbindelse av svovel som ofte blir brukt som et insektsmiddel.

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Added to your cart.