Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Vannets kretsløp (middels)

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Geografi

Nøkkelord

syklus, vann, Vannets kretsløp, fordampning, smelte, nedbør, frysing, tilstandsendring, solstråling, skydannelse, avrenning, regn, snø, Sky, hydrosfæren, jordisk vann, overflatevann, breen, sjøvann, elv, strøm, innsjø, sjø, hav, atmosfære, Vann damp, solenergi, vind, fuktighet, Lufttrykk, solskinn, klima, natur, geografi

Relaterte elementer

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Hav, sjø og bukter

Denne animasjonen viser jordens viktigste hav, sjøer og bukter.

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Isfjell

Isfjeller er blokker av frossent ferskvann som flyter i sjøen.

Lokale vinder

De viktigste typene lokale vinder er sjø- og landbris, fjell- og dalbris, samt fallvindene.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet tilbake til overflaten som nedbør.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Vann (H₂O)

Vann er en meget stabil forbindelse av hydrogen og oksygen, vital for alle kjente former for liv. I naturen forekommer det i flytende, fast og gassformet...

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Karstområde (grunnleggende)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Kontinenter og hav

Tørt land på Jordens overflate er delt inn i kontinenter som deles av hav.

Lyn

Et lyn er en plutselig elektrostatisk utladning, fulgt av en lyd kjent som torden.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Isbre (grunnleggende)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Kloakkrenseanlegg

Behandlet avløpsvann kan brukes i jordbruk og industri.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Vannforsyningssystem

Vannforsyningssystemet gir forbrukerne rent og trygt drikkevann.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Karstområde (middels)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Sugepumper og direkte aksjon pumper

Direkte aksjon pumper og sugepumper er blant de enkleste vann pumpene.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Added to your cart.