Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Vann (H₂O)

Vann (H₂O)

Vann er en meget stabil forbindelse av hydrogen og oksygen, vital for alle kjente former for liv. I naturen forekommer det i flytende, fast og gassformet tilstand.

Kjemi

Nøkkelord

vann, dihydrogen oksid, amfotære, hydrogenbinding, dipol, polar, tilstand for livet, V-form, molekylær form, oppløsning, ferskvann, drikker vann, mineralvann, saltvann, Uorganisk kjemi, molekyl, kjemi

Relaterte elementer

Smelting og frysing

Under frysing dannes hydrogenbindinger mellom vannmolekyler, som resulterer i en krystallstruktur.

Faseoverganger

En faseovergang er et stoffs transformasjon fra en aggregattilstand til en annen.

Hydroksidion (OH-)

En ioneforbindelse som dannes når et vannmolekyl frigjør et proton.

Hydronium ion (H₃O⁺)

Konsentrasjonen av hydroniumioner i forhold til hydroksidioner i en løsning, angir pH-verdien til løsningen.

Fordamping og koking

Hva skjer med en væske under fordampning og koking? Hva er kokepunktet avhengig av?

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Hav, sjø og bukter

Denne animasjonen viser jordens viktigste hav, sjøer og bukter.

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Hvordan fungerer det? - Hårføner

Denne animasjonen demonstrerer strukturen av hårfønere og hvordan de fungerer.

Hvordan fungerer det? - Mikrobølgeovn

Denne animasjonen demonstrerer hvordan mikrobølgeovner fungerer.

Hydrogenperoksid (H₂O₂)

Forbindelse av hydrogen og oksygen. Fargeløs, luktfri væske; tyngre enn vann.

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i enkelte mineralvann og kildevann.

Karbonsyre (H₂CO₃)

Fargeløs, luktfri væske som fremstilles ved å oppløse karbondioksid i vann.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Kontinenter og hav

Tørt land på Jordens overflate er delt inn i kontinenter som deles av hav.

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

Nitrogen (N₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Hydrogen (H₂)

Fargeløs, luktfri, lettere-enn-luft gass. Det vanligste grunnstoffet i universet.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Oppløsning av hydrogenklorid (HCl) i vann

Vannløsningen av hydrogenklorid kalles saltsyre.

Reaksjon mellom hydrogen og oksygen

Knallgass er en blanding av hydrogen og oksygen. Den vil eksplodere når den blir antent.

Added to your cart.